Mesaje ale Președintelui

Mesajul președintelui Curții Constituționale a României, Marian ENACHE, în deschiderea celei de-a 8-a Întâlniri a Președinților Curților de Apel din Uniunea Europeană, București, 2024

Onorați invitați, Manifestarea de astăzi a fost un bun prilej pentru mine de a afla mai multe despre existența, componența, acțiunile și scopurile acestui forum profesional și reprezentativ al Președinților Curților de Apel din Uniunea Europeană, care își propune cooperarea și dialogul judecătorilor în coordonatele diplomației judiciare din spațiul internațional și european. În cadrul reuniunilor acestui for sunt dezbătute teme de interes cu privire la statutul judecătorului în societatea contemporană, provocările actuale ale profesiei de judecător și ale sistemului justiției, fiind invitați judecători ai curților supreme, ai CEDO și CJUE. Se realizează în acest cadru un schimb de experiență teoretică, ...

IN MEMORIAM: Profesorul Ion Deleanu

                                       Profesorul Ion Deleanu                    Fost judecător al Curții Constituționale a României           – promotor în rândul tinerilor al unei veritabile paideia juridice – Cu emoție firească încerc să evoc, chiar și secvențial,  memoria regretatului Profesor Ion Deleanu, cu aduceri aminte dintr-o anumită etapă a tinereții, atunci când am avut privilegiul să-l cunosc și să conlucrăm, alături de alți juriști, la realizarea Proiectului de Constituție a României, adoptat de Adunarea ...

Discursul domnului Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României, cu prilejul participării la lucrările Conferinței „Spre un drept al Inteligenței Artificiale. Premise. Actualități. Perspective”, organizată în data de 5 aprilie 2024 de Universitatea Ecologică din București, în parteneriat cu Universitatea de Studii Internaționale din Roma și cu Baroul Internațional Penal din Spania

ONORAȚI INVITAȚI, DOAMNELOR ȘI DOMNILOR, DRAGI COLEGI ȘI STUDENȚI, Încep prin a vă mulțumi pentru invitația onorantă de a participa la lucrările acestei conferințe internaționale, organizată în parteneriat cu Universitatea de Studii Internaționale din Roma și cu Baroul Internațional Penal din Spania. În ceea ce privește inteligența artificială (A.I.) și implicațiile sale în transformările universului juridic în toată complexitatea acestuia există atât în străinătate, cât și în țară preocupări de cercetare științifică reflectate în studii, lucrări, conferințe etc. În acest context, putem evoca lucrări ale colegilor noștri din România, precum și ale onoraților noștri invitați universitari și specialiști în drept ...

Mesajului adresat de către președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE la prezentarea Raportului Ministerului Public pentru anul 2023

DOMNULE PROCUROR-GENERAL, Alex Florin FLORENȚA DISTINSE OFICIALITĂȚI, ONORAȚI INVITAȚI, DOAMNELOR ȘI DOMNILOR PROCURORI, Sunt onorat să particip, împreună cu domnul judecător Bogdan Licu, fost coleg de profesie cu Dumneavoastră, la prezentarea Raportului Ministerului Public pentru anul 2023. Mulțumim domnului procuror-general și conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru invitația de a participa la bilanțul  activității instituției. Am ascultat cu interes raportul domnului procuror-general, din care am remarcat transparența și consistența rezultatelor activității, precum și unele proiecții ale preocupărilor imediate și de perspectivă prefigurate în acest Document de bilanț. În arhitectura sistemului judiciar, Ministerul Public are ...

Discursul Președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE,cu ocazia prezentării Raportului privind activitatea DNA desfășurată în anul 2023

DOMNULE PROCUROR-ȘEF al DNA, Marius-Ionuţ VOINEAG (gazda evenimentului), DISTINSE OFICIALITĂȚI PARTICIPANTE, doamnă Președintă Corina-Alina CORBU, doamnă Ministră Alina GORGHIU, domnule Ministru Marian Cătălin PREDOIU, doamnă Președintă Denisa-Angelica STĂNIȘOR, domnule Procuror General Alex Florin FLORENȚA,   STIMAȚI INVITAȚI, Sunt onorat să particip, în calitate de președinte al Curții Constituționale, împreună cu domniile voastre, la prezentarea Raportului privind activitatea DNA desfășurată în anul 2023. Cu acest prilej, mulțumesc domnului procuror-șef al DNA și conducerii DNA pentru invitația de a participa la bilanțul  activității instituției, fiind primul raport elaborat după încetarea oficială a Mecanismului de cooperare și verificare (MCV), la 15 septembrie 2023 ...

IN MEMORIAM: Robert Badinter, fost ministru francez al justiției, președinte al Consiliului Constituțional francez (1986 – 1995)  și aboliționist al pedepsei cu moartea, a murit la vârsta de 95 de ani

Am aflat cu tristețe despre pierderea savantului și profesorului Robert Badinter, un reprezentant proeminent al culturii juridice franceze și europene, un apărător autentic al drepturilor omului, avocat al apărării și fost ministru francez al justiției, fost președinte al Consiliului Constituțional francez, care a condus demersurile de abolire a pedepsei cu moartea în țara sa și a determinat și influențat, prin soluțiile sale juridice, decizii ale unor organisme și instituții europene în direcția democratizării lor. Domnul Profesor Badinter a fost un prieten apropiat al României, acordând sprijin real și consultanță de specialitate la elaborarea Tezelor și a Proiectului Constituției României, adoptată ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu prilejul aniversării Unirii Principatelor Române din anul 1859 și al împlinirii a 160 de ani de la adoptarea Statutului dezvoltător al Convenției de la Paris

 Statutul dezvoltător al lui Cuza, prin reformele sale legislative și instituționale, marchează trecerea de la vechiul drept românesc, de inspirație oriental-bizantină, la un nou drept, de tip occidental, care a fundamentat construcția noului stat prin unirea celor două principate române. Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 reprezintă un act politic de o însemnătate majoră în istoria românilor.  Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei (5 ianuarie) și al Țării Românești (24 ianuarie) propulsează ideea de unitate românească pe scena politică europeană și creează premisele înfăptuirii unor reforme care să consolideze unitatea politică astfel câștigată. Actul ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Constituției României – 8 decembrie 2023

Constituția este un document de importanță majoră pentru istoria poporului român, care, prin propria sa voință, a repudiat în timpul Revoluției din Decembrie 1989 vechiul regim politic și, prin noua Lege fundamentală, și-a constituit un nou stat și un nou sistem de drept potrivit aspirațiilor sale de libertate și demnitate, compatibile cu valorile și principiile vieții politico-constituționale de inspirație europeană. Astăzi, când aniversăm 32 de ani de la adoptarea Constituției României postdecembriste în Adunarea Constituantă și intrarea ei în vigoare în urma aprobării prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, putem constata că actuala Lege fundamentală a reușit să pună ...

Mesajul susținut de Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la evenimentul de lansare a monedei de argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la înființarea Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” și la vernisajul expoziției organizate cu acest prilej

7 DECEMBRIE 2023 Înființarea Muzeului Militar Național, în anul 1923, a reprezentat un corolar explicit în simbolizarea Panteonului Național, ca Panteon al sacrificiului suprem al ostașilor pe frontul Marelui Război, unde armata română, în ciuda disproporției tehnice și numerice față de inamic, a avut inițiativa strategică și de luptă cum a fost în cazul triunghiului de foc Mărăști – Mărășești – Oituz cu acel nepieritor ,,Pe aici nu se trece!”, expresie-reper de curaj și dârzenie statornicită în conștiința militară a poporului român.                                                                                             Marian ENACHE   Cei care au pasiunea Istoriei ar fi tentați să facă la această aniversare ...

Discursul susținut de președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, în deschiderea expoziției Centenarului Constituției României Întregite, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău

Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Distinse personalități ale vieții politice, științifice și din domeniul culturii Stimați invitați, Constituția reprezintă, în esență, conștiința națională codificată în structuri, valori și principii fundamentale de organizare statală împreună cu idealurile unui popor privit ca o comunitate de oameni liberi și egali  în drepturi. Sunt onorat să particip în calitate de președinte al Curții Constituționale din România la acest eveniment special, pentru a celebra împreună cu Domniile Voastre, aici, la Chișinău, 100 de ani de la adoptarea Constituției din 1923, Constituția României Întregite. Este o sărbătoare comună și un moment important pentru istoria constituțională a ...

Discursul susținut de președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la ceremonia de deschidere a Marii Finale THEMIS 2023

Doamnă director al Institutului Național al Magistraturii, Simona-Camelia MARCU, Doamnă judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Octavia SPINEANU-MATEI, Distinși reprezentanți ai European Justice Training Network, Stimați invitați și concurenți, Sunt onorat să particip în calitate de președinte al Curții Constituționale, împreună cu domniile voastre, la ceremonia de deschidere a Marii Finale THEMIS 2023, organizată de Institutul Național al Magistraturii (INM) și European Justice Training Network (EJTN). În acest cadru îi felicit pe organizatorii acestui eveniment, pe doamna director al INM, Simona-Camelia MARCU, precum și pe reprezentanții EJTN, care, prin efortul și strădaniile lor comune, au creat premisele organizatorice ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu prilejul Zilei Naționale a României 1 Decembrie 2023

Pentru noi, românii, ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională, semnifică atât dreptul nostru la o patrie cât și îndatorirea, imanentă și naturală, de fidelitate față de țară. În această zi, celebrăm unitatea de crez a identității naționale românești și atașamentul pentru libertățile și îndatoririle fiecăruia dintre noi, precum și pentru dăinuirea și proteguirea intereselor interne și externe ale țării noastre  în comunitatea popoarelor civilizate. Este fundamental să conștientizăm și să avem încredere în valorile tradiționale și specifice ale românilor în spațiul modelului de civilizație europeană în care să afirmăm și să consolidăm profilul identității statului și poporului român. În același ...

Curtea Constituțională a României – unica autoritate de jurisdicție constituțională. Rolul Curții Constituționale în asigurarea echilibrului puterilor în stat

– Prelegere susținută în cadrul cursului postuniversitar „Top Management Afaceri Interne”, organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – 13 noiembrie 2023 Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la lucrările cursului postuniversitar „Top Management Afaceri Interne”, organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Această inițiativă se încadrează în preocupările existente la nivel academic pentru formarea competențelor manageriale de nivel III – management strategic, ceea ce constituie o premisă esențială pentru pregătirea viitorilor înalți funcționari publici și demnitari ai statului român. Tema propusă este pasionantă și nu poate fi epuizată într-un ...

Alocuțiunea susținută de președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la sesiunea de deschidere a conferinței anuale a Consiliului Concurenței – “Concurența în sectoare cheie”  

DOMNULE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI CONCURENȚEI, DISTINSE OFICIALITĂȚI, STIMAȚI INVITAȚI,   Sunt onorat să particip împreună cu Dumneavoastră la conferința anuală „Concurența în sectoare-cheie”, organizată de Consiliul Concurenței. Această inițiativă se încadrează în preocupările instituționale existente la nivelul statului de a identifica noi soluții, atât de natură legislativă, cât și administrativă, pentru a asigura caracterul loial al concurenței și de a proteja cetățeanul ca subiect al raporturilor economice la care acesta participă. Cu acest prilej, felicităm și apreciem strădaniile și eforturile domnului președinte Bogdan Chirițoiu și ale colectivului Consiliului Concurenței, care au reușit să imprime întregii activități o concepție managerială adaptată ...

Mesajul de deschidere al domnului Marian ENACHE, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, adresat cu ocazia celei de-a VI-a Conferințe Naționale a Societății Române de Drept European, cu participare internațională, cu tema „Aplicarea dreptului Uniunii Europene în România”

Domnule Ambasador Ion M. Anghel, Președinte al Societății Române de Drept European, Distinse oficialități, Stimaţi invitaţi, Onorată asistență, Este un privilegiu pentru mine să particip, alături de domniile voastre, la deschiderea celei de-a VI-a Conferințe Naționale a Societății Române de Drept European și vă rog să-mi permiteţi să vă adresez, în numele Curţii Constituţionale a României, un călduros salut. Mă simt onorat să exprim acest Mesaj, în contextul abordării tematicii aplicării dreptului Uniunii Europene în România, o problematică de mare interes și actualitate, atât pentru comunitatea științifică, cât și în cadrul jurisdicțiilor naționale și europene. Unul dintre cele mai importante ...

Prelegere susținută de Președintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache, cu ocazia participării la Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Academia de Științe Juridice din România

DOMNULE PREȘEDINTE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE JURIDICE DIN ROMÂNIA, ONORATĂ CONDUERE A ACADEMIEI, DISTINSE OFICIALITĂȚI, STIMAȚI INVITAȚI,   Este deosebit de plăcut pentru mine să particip, ca reprezentant al Curții Constituționale, împreună cu domniile voastre la deschiderea sesiunii anuale de comunicări științifice intitulate „Criza dreptului în lumea contemporană”. Această inițiativă se încadrează în preocupările existente în domeniul științelor juridice la nivel academic, național și internațional, ceea ce constituie o premisă esențială pentru dezvoltarea cercetării și culturii dreptului contemporan românesc. Cu acest prilej special, felicităm și apreciem strădaniile și eforturile domnului profesor Bogdan CIUCĂ, ale domnului profesor secretar general Ovidiu Predescu ...

Mesajul domnului Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României, cu ocazia lansării volumului „După 30 de ani: Justiția constituțională în România”

Distinse Domnule Rector al Universității București, Distinse Domnule Decan al Facultății de Drept a Universității București, Domnule Președinte al Senatului, Doamnelor și Domnilor Profesori, Onorați invitați, Dragi studenți, Bună ziua tuturor! Încep prin a mulțumi organizatorilor pentru invitația de a participa într-un mediu atât de select profesional, veritabil empireu al științelor juridice, la evenimentul de lansare a volumului colectiv intitulat „După 30 de ani: Justiția constituțională în România”, coordonat de domnii profesori Bogdan DIMA și Vlad PERJU. Îi felicit sincer pe coordonatorii și pe autorii studiilor din volumul amintit pentru meritele și destoinicia realizării acestei lucrări. Îi felicit pentru preocuparea ...

Mesajul transmis de domnul Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României, cu ocazia manifestărilor prilejuite de aniversarea a 16 ani de la întronizarea Preafericirii Sale, Părintele Patriarh Daniel

Preafericirea Voastră, Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, Distinși invitați, Vă mulțumesc, Prefericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel, pentru onoranta invitație de a participa, împreună cu Domniile Voastre, la acest eveniment al Bisericii Ortodoxe Române. Vă mărturisesc că am pășit cu sfială, cu smerenie în acest epicentru al ortodoxiei românești, spațiu de credință și slujire, în multe momente chiar de slujire jertfelnică. Împlinirea celor 16 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre Părinte Patriarh Daniel îmi oferă plăcutul privilegiu să vă adresez, atât din partea mea în calitate de creștin ortodox și, vremelnic, președinte al Curții Constituționale, cât și din partea colegilor mei, un ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilelor Baroului București: Aniversarea a 192 de ani de avocatură în București

30 septembrie 2023 Stimați colegi, Cu prilejul sărbătoririi Zilelor Baroului București îmi revine onoarea de a vă felicita pentru prestigioasa aniversare a împlinirii celor 192 de ani de avocatură în București! Profesiile juridice se confruntă în prezent cu schimbări majore, imediate și de perspectivă, care ne obligă pe noi toți, juriștii, să regândim și să reconsiderăm modalitățile de exercitare a diverselor domenii de activitate juridică și să întâmpinăm inevitabilele provocări ale impactului inteligenței artificiale. Tehnologiile și viitorul profesiilor noastre sunt interrelate și interdependente. Cu toate că noile tehnologii pot oferi posibilități imense, ele comportă schimbări cruciale care urmează să fie ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia aniversării a 234 de ani de existență ai Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii – 24 septembrie

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii aniversează 234 de ani de la înființare. La doi ani de la adoptarea celei mai vechi dintre constituțiile naționale scrise – Constituția Statelor Unite ale Americii – prin care se prevede organizarea puterii judecătorești în instanță supremă și instanțe judecătorești de nivel inferior, președintele George Washington semnează, la data de 24 septembrie 1789, legea prin care se creează cadrul juridic necesar pentru verificarea constituționalității legilor federale și soluționarea conflictelor dintre acestea. Statul american a fost primul care a introdus controlul de constituționalitate și care a folosit, în celebrul caz Marbury vs. Madison, din ...

Interviu acordat de Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, av. Alina Matei pentru JURIDICE.ro

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a acordat un interviu av. Alina Matei pentru JURIDICE.ro. Interviul poate fi citit: AICI ...

Alocuțiunea susținută de Președintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache, cu ocazia participării la manifestarea științifică cu titlul „Provocările dreptului în lumea contemporană. Impactul asupra profesiei juriștilor”

Stimate domnule Președinte al Uniunii Juriștilor, Ioan CHELARU, Onorată conducere a Uniunii Juriștilor, Doamnelor și domnilor profesori și profesioniști ai dreptului Distinși colegi și prieteni, Vreau să încep prin a-i mulțumi domnului profesor Ioan CHELARU, președintele Uniunii Juriștilor, și conducerii Uniunii, pentru onoarea pe care mi-au făcut-o de a participa la această reuniune specială care celebrează ZIUA JUSTIȚIEI din România. Cu acest prilej, vă rog să îmi permiteți să felicit conducerea Uniunii Juriștilor pentru organizarea acestei acțiuni, cât și, în general, pentru dezvoltarea și afirmarea acestei instituții în planul vieții publice și științifice, reușind într-un timp relativ scurt să transforme ...

Alocuțiunea președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la Conferinţa „România spre viitor. Un secol de istorie de la Constituţia din 1923 până în zilele noastre”

Doresc să adresez sincere mulţumiri Excelenţei Sale, domnului ambasador Alfredo Durante Mangoni, din partea judecătorilor Curţii Constituţionale şi a mea personal, pentru invitaţia de a participa la lucrările Conferinţei „România spre viitor. Un secol de istorie de la Constituţia din 1923 până în zilele noastre”, care se bucură de privilegiul prezenţei şi participării unor prestigioşi specialişti în domeniul dreptului constituţional, al istoriei şi al ştiinţelor politice din România şi din ţara prietenă Italia. În acelaşi timp, îi felicit pe iniţiatorii şi pe organizatorii acestei manifestări ştiinţifice care marchează celebrarea Centenarului Constituţiei din 1923. Această sesiune aniversară reprezintă un alt moment ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei mondiale a libertăţii presei (ONU) – 3 mai

În fiecare an, de trei decenii, în data de 3 mai, se celebrează Ziua mondială a libertăţii presei, proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferinţei Generale a UNESCO în 1991. Această zi ne oferă prilejul de a marca, deopotrivă, importanța și aprecierea pentru munca profesioniștilor din mass-media, dar și reînnoirea angajamentului de a ne asigura că presa este și va rămâne independentă. Libertatea presei este o valoare fundamentală și o garanție a democrației, a justiției, a libertății de exprimare și a respectării drepturilor omului ...

Alocuțiunea președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la evenimentul organizat de Banca Națională a României de lansare a emisiunii numismatice dedicate celebrării Centenarului Constituției din 1923

Mulțumesc domnului Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, și conducerii acestei instituții importante și fundamentale din arhitectura statului român, pentru invitația onorantă de a participa, din partea Curții Constituționale a României, la acest eveniment. Este împreună cu noi, astăzi, și colega mea doamna judecător Laura-Iuliana Scântei. Cu acest prilej special, doresc să remarc și să apreciez în același timp cooperarea și solidaritatea instituțiilor fundamentale și ale autorităților importante în statul român, în ceea ce privește marcarea unor momente și valori de referință din istoria și din momentele de conștiință ale poporului român, preocuparea constantă din partea acestor instituții ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la prezentarea Raportul privind activitatea desfășurată de Ministerul Public în anul 2022 – 14 februarie 2023

Mulțumesc doamnei procuror general Gabriela Scutea și colegilor domniei sale pentru onoranta invitație de a participa la unul dintre momentele importante ale activității dumneavoastră. În acest cadru, vă transmit un salut cordial din partea colegilor de la Curtea Constituțională, mult succes și realizări în activitatea profesională și personală. Am ascultat cu interes Raportul de bilanț, prezentat de doamna procuror general, privind activitatea și rezultatele obținute de Ministerul Public în anul 2022. Consider că instituția dumneavoastră a beneficiat de un management de calitate și doresc să îi felicit pe doamna procuror general, conducerea Ministerului Public, pe doamnele și domnii procurori și ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie

Întreaga omenire își afirmă de Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie – angajamentul ferm de a combate antisemitismul și rasismul. Este momentul de a ne aminti de crimele împotriva umanității comise în trecut, dar și de a acționa permanent pentru a elibera societatea de ură, discriminare și violență. Manifestări ale antisemitismului, care au generat Holocaustul, există în lume și astăzi. Trebuie să acționăm conștient în fiecare zi și în tot ceea ce întreprindem pentru a ne asigura că nu sunt încălcate drepturile și demnitatea umană a oricărei minorități prin excludere, ură sau indiferență. La aproape opt ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2023

În această zi simbolică – Ziua Culturii Naționale, aprobată prin Legea nr.238/2010, se marchează atât promovarea culturii românești ca pilon al identității naționale și existenței noastre ca popor în concertul lumii civilizate, cât și creația și personalitatea marelui poet național Mihai Eminescu. Ziua de naștere a marelui poet – 15 ianuarie – zi cu profundă rezonanță a etosului românesc și a sărbătoririi manifestărilor și acțiunilor cultural-artistice – ne oferă posibilitatea de a evoca moștenirea intelectuală și spirituală a geniul său, precum și uriașa capacitate de creație a poporului român. Întreaga sa operă face parte din patrimoniul cultural al României și ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Minorităților Naționale – 18 decembrie 2022

Sărbătorirea Zilei Minorităților Naționale – în data de 18 decembrie – ne oferă posibilitatea să pledăm pentru diversitate, incluziune și recunoașterea grupurilor etnice din România ca parte din familia națiunilor lumii, componentă inseparabilă a populației. În urmă cu 30 de ani, la aceeași dată, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice – cel mai  important instrument dedicat în întregime acestora și care impune linii directoare concrete, care să garanteze de la nediscriminare până la participarea la luarea deciziilor în toate domeniile vieții de zi cu zi. Această aniversare ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului – 10 decembrie 2022

Pe 10 decembrie, împreună cu întreaga lume, sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Această zi marchează adoptarea, în 1948, la Paris, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, document fondator și de referință, constituind prima recunoaștere universală a drepturilor fundamentale ale fiecărui individ ca ființă umană, fără deosebire de orice fel, și care nu a servit doar ca bază și cadru legal extins de protecție a acestora, ci și ca model moral global, temelie pentru întreaga umanitate, care continuă să ne inspire. „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în ...

Interviu acordat de către președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Constituției României – 8 decembrie 2022

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a acordat în data de 8 decembrie 2022 un interviu av. Alina Matei pentru JURIDICE.ro. Cu prilejul aniversării celor 31 de ani de la aprobarea Constituției țării, domnul Marian ENACHE a subliniat faptul că Legea fundamentală este un document politico-juridic de importanță majoră pentru istoria poporului român, care, prin propria sa voință, a repudiat în timpul Revoluției din Decembrie 1989 vechiul regim politic și, prin noua Constituție, și-a constituit un nou stat și un nou sistem de drept potrivit aspirațiilor sale de libertate și demnitate compatibile cu valorile și principiile vieții politico-constituționale ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Constituției României – 8 decembrie 2022

Celebrăm astăzi, 8 decembrie 2022, Ziua Constituției, Lege fundamentală menită a defini bazele statului de drept și ale democrației. Constituția exprimă manifestarea suverană a voinței poporului român pentru democrația constituțională, întemeiată pe tradițiile constituționale românești și valorile comune ale constituționalismului european. În cei 31 de ani de la adoptare, Constituția a avut un rol eminent în afirmarea și consolidarea unității și indivizibilității statului român, unității poporului și egalității între cetățeni. Garant al supremației Constituției, Curtea Constituțională a României a contribuit, prin deciziile sale, la respectarea principiului separării puterilor, a echilibrului lor și a colaborării loiale între autoritățile statului, precum și ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2022

De 1 Decembrie, începând cu anul 1990, poporul român și fiecare cetățean al său, oriunde s-ar afla în lume, sărbătorește Ziua Națională a României. „Unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege, într-un singur şi nedespărţit stat românesc” a fost îndemnul lui Gheorghe Pop de Băsești, cel care a prezidat Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Aceste cuvinte, rostite în urmă cu 104 ani, au dat forță, încredere și mai ales au inspirat și au unit oamenii, iar astăzi, semnificația lor este la fel de puternică, prin menținerea speranței de unitate a întregului popor ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la prima Reuniune în România a Șef Rabinilor din Europa

Domnule Președinte Vexler, Domnule Președinte Goldschmidt, Onorată asistență, Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, de a participa la prima reuniune în România a Șef Rabinilor din Europa. Doresc să vă felicit, domnule președinte Vexler, pentru organizarea la București a acestui eveniment excepțional din viața comunității evreiești din România, prilej de a se reuni într-o atmosferă cordială și de cooperare fraternă cu personalitățile vieții spirituale a Șef Rabinilor din Europa. Vreau să adresez, de asemenea, un salut prietenesc Șef Rabinilor din Europa și să le urez un sincer bun-venit în România. Promovarea dialogului confesional într-o atmosferă de ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Comemorăm astăzi, 9 octombrie,  ceea ce a constituit un regretabil episod al trecutului nostru. Un moment de rememorare pentru noi toți, cu obligația morală și umană de a NU UITA și de a ne asigura că asemenea tragedii nu se vor mai repeta. Putem edifica o lume mai bună, asumându-ne conștient și sincer adevărul despre istoria noastră, evocând memoria acestor tragedii și onorând supraviețuitorii. Nu putem fi martorii repetării acestui coșmar din istoria umanității, nu putem asista impasibili, nu putem permite ca acțiuni discriminatorii, antisemite, rasiste și intolerante să continue să existe. În memoria tuturor acelor vieți nevinovate curmate, educarea ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării ​la Conferința „Evoluția dreptului Uniunii Europene – Dialogul între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curțile Constituționale”

Distinși invitați, Onorat auditoriu,   Mai întâi vreau să transmit felicitări cu prilejul aniversării a trei decenii ale Institutului Național al Magistraturii care formează judecători și procurori în exercitarea profesiilor lor de a sluji dreptatea și valorile statului de drept. Vă rog să îmi permiteți să adresez domnului președinte Koen Lenaerts și doamnei judecător Octavia Spineanu-Matei un prietenesc bun-venit la București. Am venit la această reuniune optimist, animat de gândul că întâlnirea cu domniile voastre, pentru a împărtăși idei și opinii, este deja un acord tacit de înțelegere. Tema conferinței și necesitatea dezbaterii ei prezintă un dublu interes, atât teoretic, ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia lansării proiectului „Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România”

Distinse domnule profesor Ioan Aurel Pop, președinte al Academiei Române, Distinse domnule profesor Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Onorat auditoriu,   Vă rog să-mi permiteți să adresez un salut cordial domnului președinte al Academiei Române și  domnului director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române. Doresc să vă felicit sincer pentru inițiativa lansării proiectului „Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România”, consacrat aniversării centenarului Constituției României Mari din 1923. Apreciez în termeni superlativi binevenita inițiativă a Academiei Române, a domnului președinte al Academiei și a domnului profesor Mircea Duțu, de a dezbate, aprofunda ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia împlinirii a doua decenii de la înființarea Direcției Naționale Anticorupție

27 septembrie 2022 Stimați procurori,   La două decenii de la înființarea Direcției Naționale Anticorupție ca structură specializată în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, adresez felicitările mele procurorilor și întregului colectiv, care au dat dovadă de profesionalism în îndeplinirea misiunii încredințate de Legiuitor. În cei 20 de ani de activitate, aniversați astăzi, Direcția Națională Anticorupție a avut un rol activ în cadrul Ministerului Public, în reprezentarea intereselor generale ale societății și apărarea ordinii de drept, precum şi a drepturilor și libertăților cetățenilor. Întreaga sferă de atribuții conferite Direcției Naționale Anticorupție și dinamica  acțiunilor procurorilor ...

Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilelor Baroului București: Aniversarea a 191 de ani de avocatură în București

24 septembrie 2022 Stimați colegi,   Sărbătorirea Zilelor Baroului București îmi oferă prilejul și onoarea de a vă felicita pentru apartenența la profesia nobilă de avocat, pe care o exercitați cu profesionalism și demnitate! Profesiunea liberală a avocaturii este independentă și liberă, iar prin performanțele activității în domeniul dreptului contribuiți la înfăptuirea justiției, printr-o neobosită promovare și apărare a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățeanului, prin strădaniile depuse pentru accesul liber la justiție al cetățeanului. Aniversarea celor 191 de ani de avocatură din cadrul Baroului București celebrează, de fapt, statul de drept și cultivă o mai bună înțelegere a ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la conferința internațională „Curtea de Conturi a României – 30 de ani de progres spre digitalizarea auditului”

8 septembrie 2022 DOMNULE PREȘEDINTE AL CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI DISTINSE OFICIALITĂȚI STIMAȚI INVITAȚI ȘI REPREZENTANȚI AI MISIUNILOR DIPLOMATICE Îmi revine onoarea, în numele Curții Constituționale a României și al meu personal, să adresez mesajul de felicitare cu ocazia împlinirii a trei decenii de la reînființarea Curții de Conturi a României. Doresc să mulțumesc cordial domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi, pentru invitația la acest eveniment aniversar. Este un prilej deosebit pentru mine să transmit mesajul Curții Constituționale într-un mediu profesional atât de select. Adresez același salut călduros distinșilor oaspeți, participanți la această prestigioasă conferință internațională, personalități cunoscute, ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la Ceremonia militară dedicată marcării a 145 de ani de la numirea primului ofiţer evreu în Armata României

1 septembrie 2022 Onorați și distinși participanți, Doamnelor și domnilor, Doresc să adresez sincere felicitări Ministerului Apărării Naționale, domnului ministru Vasile Dîncu, precum și, deopotrivă, președintelui Federației Comunităților Evreiești din România, domnului deputat Silviu Vexler, pentru organizarea acestui eveniment consemnabil în istoria relațiilor noastre fraterne dintre poporul român și etnicii evrei, dintre populația evreiască și instituțiile fundamentale politice și constituționale ale statului român. Salut atât prezența la marcarea acestui eveniment a înaltelor personalități ale instituțiilor românești, precum și a distinșilor invitați ai reprezentanțelor diplomatice din România și ai cultului mozaic, cât și  mesajele de felicitare  care v-au fost transmise cu ...

Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Justiției

3 iulie 2022 În prima duminică din luna iulie aniversăm Ziua Justiției. Această zi a fost instituită prin Hotărârea Guvernului României nr.364 din 27 iunie 1994, pentru a marca rolul şi importanţa puterii judecătoreşti, ale partenerilor justiţiei, ale tuturor oamenilor legii în încercarea de consolidare a statului de drept, fiind și un bun prilej pentru consolidarea relaţiilor instituţionale. La ceas aniversar, le urez mult succes tuturor profesioniștilor dreptului care contribuie, prin activitățile lor specifice, la o mai bună administrare a justiției! În scopul creșterii calității actului de justiție constituțională și pentru o mai bună explicare a deciziilor Curții, dar și ...


Arhivă mesaje