Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2023

În această zi simbolică – Ziua Culturii Naționale, aprobată prin Legea nr.238/2010, se marchează atât promovarea culturii românești ca pilon al identității naționale și existenței noastre ca popor în concertul lumii civilizate, cât și creația și personalitatea marelui poet național Mihai Eminescu.

Ziua de naștere a marelui poet – 15 ianuarie – zi cu profundă rezonanță a etosului românesc și a sărbătoririi manifestărilor și acțiunilor cultural-artistice – ne oferă posibilitatea de a evoca moștenirea intelectuală și spirituală a geniul său, precum și uriașa capacitate de creație a poporului român.

Întreaga sa operă face parte din patrimoniul cultural al României și reprezintă în același timp o valoare incontestabilă în literatura universală, cât și un reper care ne îndeamnă să ne întoarcem mereu la unitate, de a fi aproape unii de alții, la credința în puterea spiritului românesc, oriunde ne-am afla în lume

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă,

Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori,

Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă

L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.

“Din străinătate” – Mihai Eminescu

Această zi este un privilegiu pentru noi toți de a sărbători libertatea de gândire și de creație, diversitatea formelor de cultură și posibilitatea de a reflecta asupra necesității de dezvoltare a potențialului culturii naționale ca modalitate de exprimare europeană și universală, de înțelegere a umanității și a respectului celuilalt, vector  veritabil al promovării în întreaga lume a limbii, tradițiilor și istoriei poporului român și al dialogului între civilizații și culturi.

Noi, românii, avem îndatorirea să-i prețuim pe toți cei care prin talentul și atașamentul lor exemplar la valorile autentice ale poporului român au contribuit la dezvoltarea și cultivarea creativității naționale, care prin forța, vitalitatea și originalitatea lor au consolidat și legitimat trăsăturile identității și aspirațiile noastre naționale pentru o Românie îndreptățită la demnitatea unui destin istoric binecuvântat, într-o Europă unită.

Cultura este felul esențial de a fi al unui popor, sufletul său, care transcende vremurile și generațiile.