Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului – 10 decembrie 2022

Pe 10 decembrie, împreună cu întreaga lume, sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Această zi marchează adoptarea, în 1948, la Paris, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, document fondator și de referință, constituind prima recunoaștere universală a drepturilor fundamentale ale fiecărui individ ca ființă umană, fără deosebire de orice fel, și care nu a servit doar ca bază și cadru legal extins de protecție a acestora, ci și ca model moral global, temelie pentru întreaga umanitate, care continuă să ne inspire.

Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi prevede articolul 1 al Declarației, care, în ansamblul celorlalte articole ale acestui Document de referință, constituie un corp internațional de standarde și de principii în materie, la fel de relevante și în prezent prin universalitatea lor și care sunt transmise din generație în generație.

Cele peste șapte decenii de la proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului sunt garanția că aceasta reprezintă unul dintre pilonii ordinii mondiale, dar și o invitație constantă la unirea eforturilor pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt acordate efectiv tuturor, în mod egal, fără niciun fel de discriminare.

Ziua Internațională a Drepturilor Omului îmi oferă oportunitatea să reafirm angajamentul de promovare și consolidare al acestora, dar și să reînnoiesc îndemnul de a reflecta asupra faptului fiecare instituție, dar și fiecare dintre noi are îndatorirea moral/juridică acționeze pentru a respecta, a apăra și a exercita cu bunăcredință drepturile care ne protejează pe toți și că este imperios necesar să contribuim împreună la întărirea acestui ideal al umanității, reprezentând cea mai bună modalitate de a împiedica inegalitățile și discriminările.

Recenta pandemie și actualele tulburări în relațiile internaționale neau demonstrat că este nevoie să reacționăm în deplină solidaritate ori de câte ori valorile umanității sunt încălcate și disprețuite, pentru a asigura un climat de pace, de încredere și de înțelegere reciprocă între oameni și state, pe care să construim viitorul.

Respectarea, afirmarea și garantarea acestor drepturi sunt și vor rămâne priorități perene pentru întreaga omenire, pentru fiecare țară, pentru fiecare cetățean, mai ales în fața degradării condiției omului în diferite regiuni ale lumii, în fața noilor provocări ale inteligenței artificiale, ale schimbărilor climatice și ale pierderii biodiversității.

Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, iar, pentru aceasta, trebuie să continuăm să înlăturăm toate formele de nedreptate și să promovăm, în schimb, în folosul fiecăruia, valoarea intangibilă a demnității umane!


Președintele Curții Constituționale

Marian ENACHE