Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei Minorităților Naționale – 18 decembrie 2022

Sărbătorirea Zilei Minorităților Naționale – în data de 18 decembrie – ne oferă posibilitatea să pledăm pentru diversitate, incluziune și recunoașterea grupurilor etnice din România ca parte din familia națiunilor lumii, componentă inseparabilă a populației.

În urmă cu 30 de ani, la aceeași dată, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice – cel mai  important instrument dedicat în întregime acestora și care impune linii directoare concrete, care să garanteze de la nediscriminare până la participarea la luarea deciziilor în toate domeniile vieții de zi cu zi.

Această aniversare constituie, pentru întreaga comunitate internațională, ocazia reafirmării că se poate face mai mult cu privire la protejarea existenței și identității minorităților, precum și a necesității de a acționa cu determinare pentru dezvoltarea drepturilor acestora și includerea acestora ca participanți deplini, activi și egali la toate acțiunile din societate astfel încât aceasta să fie stabilă.

Avem sarcina de a implementa cele mai bune măsuri care să protejeze persoanele care aparțin minorităților de insecuritate, ignoranță, excludere, marginalizare, prejudecăți, privare de drepturi și discriminare.

Minoritățile sunt o sursă de diversitate și îmbogățesc lumea cu particularitățile identității lor, iar vocea lor este esențială pentru asigurarea progresului democratic general, cu scopul de a construi o lume mai echitabilă pentru fiecare dintre noi, dar și pentru generațiile viitoare.

Prin urmare, este necesar să oprim orice formă de discriminare și de ură din cauza apartenenței la o minoritate și să nu uităm că fiecare dintre noi poate fi, în afara granițelor, parte a unei minorități.