Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilelor Baroului București: Aniversarea a 192 de ani de avocatură în București

30 septembrie 2023

 

Stimați colegi,

Cu prilejul sărbătoririi Zilelor Baroului București îmi revine onoarea de a vă felicita pentru prestigioasa aniversare a împlinirii celor 192 de ani de avocatură în București!

Profesiile juridice se confruntă în prezent cu schimbări majore, imediate și de perspectivă, care ne obligă pe noi toți, juriștii, să regândim și să reconsiderăm modalitățile de exercitare a diverselor domenii de activitate juridică și să întâmpinăm inevitabilele provocări ale impactului inteligenței artificiale.

Tehnologiile și viitorul profesiilor noastre sunt interrelate și interdependente. Cu toate că noile tehnologii pot oferi posibilități imense, ele comportă schimbări cruciale care urmează să fie implementate în sfera activităților juridice. Profesia de avocat va cunoaște modificări structurale în ceea ce privește evoluția cunoașterii dreptului, precum și operarea cu dispozitivele tehnologice de realizare a documentării și a modalităților de înfăptuire a activităților de apărare și asistență juridică avocațială.

În acest context al promovării elementelor revoluționare ale tehnicii digitale, trebuie să ne asigurăm că lucrăm împreună pentru a răspunde în mod corespunzător necesităților contemporane și de reglementare modernă, adaptate dinamismului schimbărilor vieții sociale.

Stimați colegi avocați,

Trebuie să rămânem fideli și consecvenți îndatoririi noastre etico-profesionale de slujire a dreptului la apărare al cetățeanului, consacrat și garantat de Legea fundamentală a țării, să ne asigurăm că tehnologia este utilizată pentru a îmbunătăți accesul la justiție și că nimeni nu poate fi afectat sau nedreptățit de aplicarea impersonală a tehnologiilor emergente.

Scopul nostru este comun, în ultimă instanță, să protejăm drepturile și libertățile cetățenilor și interesele publice legitime în aplicarea acestor procese tehnice ale contemporaneității.

Cu acest prilej aniversar al Baroului București, în numele meu și al  judecătorilor constituționali vă transmitem un sincer

La mulți ani și multe succese în activitatea Domniilor voastre!

 

Marian Enache

Președintele Curții Constituționale a României