ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Martie 2019
DuLuMaMiJoVISa
     12
3456789
10111213141516
1718192021
22
23
24252627282930
31      

COMUNICAT DE PRESĂ

07.12.2017

În ziua de 7 decembrie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d), al art.29 şi al art.32 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.69 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a ale art.VII alin.(1) lit.a) din Legea nr.251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Textele de lege criticate au următorul cuprins: 

Art.69 alin.(5) din Legea nr.188/1999: „(5) Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.”

- Art.VII alin.(1) lit.a) din Legea nr.251/2006: „(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;”

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.69 alin.(5) din Legea nr.188/1999 şi, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.VII alin.(1) lit.a) din Legea nr.251/2006.

În motivarea soluţiei de admitere, Curtea a reţinut că soluția legislativă cuprinsă în art.69 alin.(5) din Legea nr.188/1999, referitoare la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, este neconstituţională, deoarece, în esenţa sa, evaluarea activităţii şi a conduitei unui funcţionar public ţine de statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţie, prin lege organică. Mai mult, prin reglementarea aspectelor esenţiale ale evaluării, prin hotărâre de Guvern, sunt încălcate şi dispoziţiile art.1 alin.(4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclusivitate legiuitorului, către Guvern), precum şi ale art.1 alin.(5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea legii.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței judecătorești care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale


« inapoi