ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Februarie 2019
DuLuMaMiJoVISa
     12
3456789
10111213141516
171819202122
23
2425262728  

COMUNICAT DE PRESĂ

06.06.2018

I. În ziua de 6 iunie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de Președintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, este neconstituțională.

Curtea a constatat că legea supusă sesizării instituie derogări de la un act normativ care stabilește regimul concesionării bunurilor proprietate publică, ca parte integrantă a regimului juridic al proprietății, astfel încât se impune ca aceasta să fie aprobată prin intermediul unei legi organice, potrivit art.76 alin.(1) din Constituție și cu respectarea art.73 alin.(3) lit.m) din Constituție coroborat cu art.136 alin.(4), și nu ca lege ordinară.

Totodată, Curtea a constatat că dispoziţiile abrogate prin legea supusă controlului vizează aspecte determinante referitoare la raporturile de muncă ale personalului Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., iar prin modificările instituite de legea supusă controlului de constituționalitate se reglementează într-un domeniu care, prin excelenţă, aparţine legii organice. Prin urmare, adoptarea unei legi în raport de aceste reglementări legale, care se constituie într-o veritabilă reglementare generală în materie, trebuie să se supună exigențelor constituționale ale art.73 alin.(3) lit.p), care statuează că „regimul general privind raporturile de muncă se reglementează prin lege organică”, şi, implicit, celor ale art.76 alin.(1) din Constituţie.

Tot din perspectiva criticilor de neconstituționalitate extrinseci formulate, Curtea a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, a fost adoptată cu încălcarea dispozițiile art.61 alin.(2) raportat la art.75 alin.(3) din Constituție, referitoare la principiul bicameralismului, astfel cum acesta a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.

II. În aceeași zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.l) din Constituție şi al art.27 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, s-a pronunțat asupra următoarelor sesizări de neconstituționalitate:

A. Sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr.19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale, sesizare formulată de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:

1. A admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și constată că dispozițiile art.1 lit.e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului nr.19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale sunt neconstituționale.

2.  A respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituționalitate și a constatat că celelalte dispoziții ale Hotărârii Parlamentului nr.19/2018 sunt constituționale în raport de criticile formulate.

B. Sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art.1 lit.d) și e), art.2 alin.(4), art.4 alin.(2) și ale pct.2 din Anexa la Hotărârea Parlamentului nr.20 /2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, sesizare formulată de Grupul parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:

1. A admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România și constată că dispozițiile art.1 lit.e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului nr.20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ sunt neconstituționale.

2. A respins, ca inadmisibilă, sesizarea privind dispozițiile art.4 alin.(2) și ale pct.2 din Anexa la Hotărârea Parlamentului nr.20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ;

3. A respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.1 lit.d)  și ale art.2 alin.(4) din Hotărârea Parlamentului nr.20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ sunt constituționale în raport de criticile formulate.

Pentru pronunțarea ambelor soluții de admitere menționate la pct.II, Curtea a reținut că dispozițiile art.1 lit.e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului nr.19/2018 și cele art. art.1 lit.e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului nr.20/2018, având conținut identic, potrivit căruia ”Comisia poate avea rol de inițiator al propunerilor legislative în domeniul (…)” contravin prevederilor art.74 alin.(1) din Constituție, care prevăd expres și limitativ titularii dreptului de inițiativă legislativă, și anume Guvernul, deputații, senatorii și, cu îndeplinirea unor condiții speciale, un număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Nefiind inclusă în această enumerare, o comisie parlamentară nu poate exercita în nume propriu  acest drept, deoarece reprezintă o entitate distinctă de cea a membrilor săi parlamentari, doar aceștia din urmă având dreptul de inițiativă legislativă,  în virtutea rolului lor constituțional.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președinților celor două Camere ale Parlamentului.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale


« inapoi