ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

COMUNICAT DE PRESĂ

09.04.2019

 I. În ziua de 9 aprilie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2018, obiecție formulată de un număr de 27 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal şi Grupului parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.

II. În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza a II-a din Constituție, al art.48 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale şi al prevederilor Legii nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, a luat în dezbatere iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege de revizuire a Constituţiei României”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege de revizuire a Constituţiei României” îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.150 și art.152 din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Camerei Deputaţilor.

III. De asemenea, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere următoarele excepţii de neconstituţionalitate:

A. Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor:

- art.297 alin.(1) şi art.298 din Codul penal;

- art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său;

- Legii nr.8/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală;

- Legii nr.9/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. A respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2017, a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, a Legii nr.8/2017 şi a Legii nr.9/2017.

2. A respins, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.298 din Codul penal.

3. A respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor de judecată care au sesizat Curtea Constituțională.

B. Exceptia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art.19 alin.(13) şi alin.(14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art.41 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

-  Art.19 alin.(13) și alin.(14) din Legea nr.171/2010: „(13) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienţă legală conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă. (14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin.(13) se realizează conform procedurilor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art.24 lit.d), d1) şi e).”;

-  Art.41 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001: „Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condiţiile legii.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1.  A admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19 alin.(13) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin art.I pct.26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;

2.  A respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19 alin.(14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice și ale art.41 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor de judecată care au sesizat Curtea Constituțională.

C. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privind recursul în casaţie exercitat împotriva deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casaţie aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) în cazul recursurilor în casaţie exercitate împotriva deciziilor pronunţate începând cu data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr.540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.434 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.”

În urma deliberării, cu majoritate de voturi, Curtea a decis admiterea excepţiei de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art.III lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2016 care exclude atacarea cu recurs în casaţie a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, pronunţate anterior datei de 24 octombrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr.540/2016 şi pentru care nu a fost epuizat termenul prevăzut de art.435 din Codul de procedură penală, este neconstituţională.

De asemenea, cu unanimitate de voturi, Curtea a decis respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.III lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2016.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor de judecată care au sesizat Curtea Constituțională.        

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale


« inapoi