ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Decembrie 2018
DuLuMaMiJoVISa
      1
2345678
9101112131415
16
171819202122
23242526272829
3031     

COMUNICAT DE PRESA

06.03.2018

I. În ziua de 6 martie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat, în cadrul controlului anterior promulgării, asupra obiecției de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, care au următorul cuprins:

„Articol unic – Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1.La articolul 82 alineatul (1), litera e) se abrogă.

2.La articolul 84 alineatul (1), litera g) se abrogă.

3.La articolul 85 alineatul (1), litera i) se abrogă.

4.La articolul 87 alineatul (1), litera g) se abrogă.”

Dispozițiile legale abrogate au următorul cuprins:

- Art.82 alin.(1) lit.e): (1) Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: […] e) calitatea de comerciant persoană fizică;

- Art.84 alin.(1) lit. g): (1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică;

- Art.85 alin.(1) lit.i): „(1) Funcția de prefect și subprefect este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: [...] i) calitatea de comerciant persoană fizică;

- Art.87 alin.(1) lit.g): „(1) Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, sunt neconstituționale, raportat la dispozițiile art.1 alin.(3) şi (5) din Constituție, potrivit cărora: „(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluției din decembrie 1989, şi sunt garantate.”

”(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale şi a legilor este obligatorie.”

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

II. În aceeași zi, Plenul Curții Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.505 alin.(2) din Codul de procedură penală care au următorul conținut:

„(2) Când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 16 ani, citarea persoanelor prevăzute la alin.(1) se dispune numai dacă organul de urmărire penală consideră necesar.”   

În urma deliberării, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională  a admis excepţia de neconstituţionalitate şi, în temeiul art.31 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia „în caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare", extinzându-şi controlul şi asupra soluţiei legislative consacrate în art.505 alin.(1) din Codul de procedură penală, a constatat că dispoziţiile art.505 alin.(2) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art.505 alin.(1) din Codul de procedură sunt neconstituţionale.

În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a constatat că în cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi care au calitatea de persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, trebuie să li se asigure garanţiile procedurale specifice, în considerarea situaţiei de vădită vulnerabilitate în care aceştia se află, deoarece ascultarea şi confruntarea făcându-se la sediul organului de urmărire penală, acestea capătă un grad de oficialitate cu care minorul nu este obişnuit, fapt ce ar putea influenţa negativ calitatea declaraţiilor. De aceea, autoritatea competentă trebuie să asigure copiilor dreptul de a fi însoţiţi de titularul răspunderii părinteşti sau de un alt adult corespunzător, condiţionat de interesul superior al copilului şi de împrejurarea că  prezenţa persoanei respective nu va aduce atingere procedurilor penale.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoriei Iaşi – Secţia penală.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale


« inapoi