Relatii externe 2019

IUNIE


În perioada 6-7 iunie 2019, doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent șef, Director al cabinetului Președintelui Curții Constituţionale a României, a participat, în calitate de persoană de contact din partea Curții Constituţionale a României, la lucrările Forumului Rețelei Instanțelor Supreme şi Constituţionale (SCN) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg.

Temele discutate au vizat problematica migrației și a terorismului, privite din perspectiva principiilor și criteriilor aplicabile potrivit prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului. Totodată, s-a relatat asupra primului aviz consultativ pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în baza Protocolului nr.16 la Convenție.

De asemenea, a fost prezentat programul Human Rights Education for Legal Professionals („HELP”) elaborat de Consiliul Europei pentru implementarea Convenției, program ce pune la dispoziția judecătorilor, procurorilor, avocaților și juriștilor din cele 47 de state membre cursuri on-line cu diferite tematici. https://www.coe.int/en/web/help/home?desktop=true


IULIE


În perioada 7-10 iulie 2019, domnul Cosmin-Marian Văduva, magistrat asistent, a participat, în cadrul Programului de pregătire profesională a magistraților-asistenți, la lucrările celui de-al 29-lea Congres Mondial al Asociației Internaționale pentru Filosofia Dreptului și Filozofia socială, cu tema Demnitate, Democrație, Diversitate, organizat de Institutul de Studii Juridice Interdisciplinare al Universității din Lucerna, Elveția.

Cu această ocazie, magistratul-asistent a susținut lucrarea cu tema “Proportionality and Balancing in Constitutional adjudication-a difference of degree”.


SEPTEMBRIE


În data de 9 septembrie 2019, domnul Károly BENKE, magistrat-asistent șef a participat, în calitate de corespondent din partea Curții Constituționale a României, la cea de-a doua reuniune a agenților corespondenți ai Rețelei Judiciare a Uniunii Europene, manifestare organizată la Luxemburg.

* * *

În perioada 12-13 septembrie 2019, Președintele Curții Constituționale, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu, însoțit de doamna Oana Răican, consilier în cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la Conferința instanțelor supreme ale statelor membre ale Consiliului Europei și la celelalte evenimente prilejuite de preluarea, de către Franța, a președinției Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei, organizate de Consiliul Constituțional, Consiliul de Stat și Curtea de Casație, la Paris.

Conferința internațională a inclus o sesiune plenară, în cadrul căreia au luat cuvântul Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Linos-Alexandre Sicilianos, Secretarul General al Consiliului Europei aflat la sfârșitul mandatului, domnul Thorbjørn Jagland, Președintele Consiliului Constituțional francez, domnul Laurent Fabius, Prim Președintele Curții de Casație franceze, domnul Bertrand Louvel, Procurorul general de pe lângă Curtea de Casație, domnul François Molins, Vice-Președintele Consiliului de Stat, domnul Bruno Lasserre, Ministrul Justiției, doamna Nicole Belloubet, și alții, precum și trei ateliere de lucru desfășurate în paralel.

Președintele Curții Constituționale, domnul Valer Dorneanu, a participat la atelierul dedicat dreptului la un acces efectiv în instanță, alături de președinți și reprezentanți ai instanțelor constituționale din statele membre ale Consiliului Europei. Prezentând particularitățile din diferitele state prezente cu privire la subiectul abordat, participanții s-au referit, în special, la obstacolele pe care justițiabilii le întâmpină atunci când doresc să se adreseze instanțelor pentru a-și apăra drepturile și interesele, la problema prescripției, dar și la dificultățile întâmpinate de instanțe în soluționarea cu celeritate a cererilor justițiabililor. Participarea activă la discuții a Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului a permis identificarea unor soluții la o parte dintre problemele semnalate.

În timpul acestei conferințe, Președintele Valer Dorneanu a avut scurte întrevederi în legătură cu temele discutate și aspecte vizând relațiile bilaterale cu Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, cu Președintele Consiliului Constituțional al Franței, cu Președintele Curții Constituționale a Cehiei, domnul Pavel Rychetský, cu Președintele Curții Constituționale a Belgiei, domnul François Daoût, cu prof. dr. Andreas Paulus, judecător al Curții Constituționale Federale a Germaniei.

* * *

În data de 25 septembrie 2019, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent, a reprezentat Curtea Constituțională a României, la colocviul cu tema „Tribunalul European al Uniunii Europene în era digitală”, manifestare dedicată celei de-a 30-a aniversări de la înființarea Tribunalului Uniunii Europene, la Luxemburg.

* * *

În ziua de vineri, 27 septembrie 2019, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent-șef, au primit vizita informală a doamnei Elin Kim, a doamnei Eileen Lee și a domnului William Nam, reprezentanți HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), o organizație de pace, non-guvernamentală, non-profit, cu caracter internațional. În cadrul întâlnirii a fost prezentat scopul declarat al acestei organizații, respectiv încetarea războiului și restaurarea păcii mondiale. Cu acest ideal, organizația dezvoltă o serie de programe, întâlniri și conferințe, prin care se pun în dezbaterea tinerilor, a politicienilor și a societății civile din întreaga lume subiecte de actualitate care urmăresc, în particular, promovarea cooperării internaționale pentru reunificarea pașnică a Peninsulei Coreene și, în general, asigurarea păcii globale. În concret, organizația a proclamat, în 14 martie 2016, Declarația pentru Pace și Încetarea Războiului (DPCW), bazată pe principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și pe Declarația Universală a Drepturilor Omului, aceasta fiind considerată un instrument eficient pentru stabilirea într-un mod cât mai clar a cadrului de acțiune în condiții de pace și respectare a drepturilor fundamentale ale omului. Scopul organizației este ca această declarație să devină o lege internațională, ceea ce necesită implicarea în acest proces a tuturor factorilor decidenți.

Domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat profunda apreciere față de scopurile nobile ale acestei organizații, menținerea păcii și securității internaționale, soluționarea litigiilor prin mijloace pașnice în conformitate cu normele dreptului internațional, înlocuirea stării de război cu statul de drept, precum și față de inițiativele și acțiunile generoase desfășurate cu succes pe plan mondial.

Totodată, domnul președinte a apreciat sincer dorința vie și efortul voluntar al tuturor tinerilor implicați în acțiunile întreprinse pentru încetarea războaielor și de promovare a păcii mondiale. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului nu trebuie să rămână doar un deziderat la nivel declarativ și formal. Firesc este ca aceasta să fie o valoare intrinsecă fiecărui individ în parte, astfel încât să existe, în final, o conștiință colectivă de pace a omenirii. În acest spirit, domnul președinte și-a manifestat întreaga susținere morală față de generoasele idealuri ale organizației HWPL.

La finalul întâlnirii, reprezentantul organizației a oferit, pentru biblioteca Curții Constituționale, volumul de prezentare a organizației și a unei selecții de acțiuni, ilustrate și în imagini, depuse de aceasta în slujba păcii globale


OCTOMBRIE


În data de 3 octombrie 2019, domnul judecător Daniel Marius Morar a participat la conferința cu tema “Metode speciale de supraveghere și cercetare – supravegherea tehnică”, eveniment organizat de Institutul Național al Magistraturii.

Raportându-se la tematica manifestării, domnul judecător a prezentat jurisprudența Curții Constituționale a României în materia supravegherii tehnice.

* * *

În zilele de 4 și 5 octombrie 2019, domnul judecător Gheorghe Stan, însoțit de doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, au participat la lucrările celui de-al XXII-lea Congres internațional pe probleme de drept european şi drept internațional comparat cu tema “Conceptul democrației așa cum a fost dezvoltat de justiția constituțională”, organizat de Curtea Constituțională a Republicii Lituania și Universitatea din Regensburg, la Vilnius.

Cu această ocazie, domnul judecător Gheorghe Stan a susținut expozeul cu tema Principiul separației și echilibrul puterilor statului în cadrul democrației constituționale, reflectat în jurisprudența recentă a Curții Constituționale.

* * *

În zilele de 10 și 11 octombrie 2019, doamna Cristina Teodora Pop, magistrat-asistent, a participat, în cadrul Programului de pregătire profesională a magistraților-asistenți, la lucrările Conferinței Internaționale de Drept, Administrație Publică și Medicină, cu titlul “Ethics and responsabilty in the work of public services in a digital society”, desfășurate la Atena.

* * *

În perioada 18-22 octombrie 2019, domnii judecători Daniel Marius Morar și Varga Attila au participat la manifestările dedicate aniversării a 50 de ani de la înființarea Curții Supreme Constituționale a  Republicii Arabe Egipt, desfășurate la Cairo.

Conferința internațională cu tema Evoluția și progresul justiției constituționale. Realizări și provocări a fost structurată în 3 sesiuni de lucru, astfel: Călătoria continuă pentru protejarea drepturilor și libertăților constituționale în era modernă, Relația/interacțiunea dintre instanțele constituționale și instanțele supreme și îmbunătățirea integrității judiciare și combaterea corupției și Îmbunătățirea competenței judiciare: utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru îmbunătățirea procesului de judecare.

* * *

În data de 25 octombrie 2019, domnul Károly Benke, magistrat-asistent șef a participat la Sesiunea de comunicări științifice „Dimensiuni europene și naționale ale științei și practicii dreptului”, organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași-Facultatea de Drept, la Iași.

Cu această ocazie magistratul-asistent a prezentat lucrarea intitulată Conflictul juridic de natură constituțională și autoritatea judecătorească, problemă de drept național sau de drept european?.

* * *

În perioada 27-30 octombrie 2019, domnul Fabian Niculae, magistrat-asistent a participat la lucrările Biroului A.C.C.F. (Asociația Curților Constituționale Francofone) ce s-au desfăşurat la Siem Riep, Regatul Cambodgia.


NOIEMBRIE


În data de 18 noiembrie 2019, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent al Curții Constituționale a României a primit vizita delegației Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) – Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), condusă de E.S. Ambasador Christian Strohal, Șef al misiunii și alcătuită din doamna Raluca-Andreea Montea, asistenta Șefului misiunii, doamna Renata Tardioli, analist juridic și doamna Mihaela-Cristina Tabarcea, asistenta analistului juridic.

Întâlnirea a avut ca obiectiv schimbul de informații cu privire la alegerile prezidențiale din România din anul 2019. În cadrul întrevederii, doamna prim-magistrat-asistent a prezentat atribuțiile, competența, precum și jurisprudența recentă a Curții Constituționale a României în materia respectării procedurii de alegere a Președintelui României, subiecte ce au prilejuit un dialog constructiv între reprezentantul Curții Constituționale și cei ai OSCE-ODIHR.

* * *

În perioada 13-15 noiembrie 2019, delegația Curții Constituționale a României condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președinte și compusă din domnul judecător Varga Attila, doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui și domnul Károly Benke, magistrat-asistent șef a efectuat, la invitația președintelui Curții Constituționale a Ungariei, domnul Dr. Sulyok Tamás, o vizită de lucru la Gyula, Republica Ungaria.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională, iar întâlnirea de lucru a inclus discuții cu tema: „Justiția constituțională în Uniunea Europeană – dialog și încredere reciprocă„.

La întâlnirea bilaterală au participat, din partea maghiară, domnul Dr. Sulyok Tamás, președinte, doamna Dr. Hörcherné Marosi Ildikó, judecător, domnul Dr. Bitskey Botond, secretar general, domnul Dr. Szabó Attila, director de cabinet și doamna Ágoston Andrea, director de protocol.

Președintele Curţii Constituţionale a Ungariei, domnul Sulyok Tamás, a salutat membrii celor două delegații și și-a manifestat bucuria cu privire la faptul că la întâlnirile bilaterale periodice maghiaro-române sunt dezbătute în mod sistematic teme de o valoare și utilitate deosebită pentru ambele curți constituționale, sens în care a apreciat semnificația specială a instituționalizării cooperării între instanțele constituționale.

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Valer Dorneanu, a mulțumit pentru invitație și a evidenţiat, de asemenea, importanța întâlnirilor bilaterale.

În cadrul întrevederii, cele două părţi au prezentat anumite aspecte actuale din jurisprudenţa celor două curţi constituţionale şi au observat că există o anumită tendinţă de contestare a efectului erga omnes al deciziilor acestora.

Cele două părți au fost de acord asupra faptului că deciziile curților constituționale au efect erga omnes. Au subliniat că fundamentele justiției constituționale europene sunt periclitate dacă efectul erga omnes al deciziilor instanțelor constituționale ar fi afectate chiar și în cea mai mică măsură. În sistemul continental de drept, precum în cel român sau maghiar, deciziile instanţelor ordinare au doar efect inter partes şi, în acest context, au fost instituite, potrivit modelului kelsenian, curţile constituţionale, iar efectul erga omnes al deciziilor acestora constituie o componentă fundamentală a justiţiei constituţionale europene. Contestarea efectului erga omnes al deciziilor curților constituționale echivalează cu contestarea însăși a existenței acestora. Și în această privință punctele de vedere exprimate de cele două părţi au fost concordante. Pentru afirmarea și consolidarea rolului fundamental al curților constituționale, este necesară cooperarea între acestea, bazată pe consultare și solidaritate în vederea susținerii unor poziții comune. Curțile constituționale română și maghiară se angajează să acționeze în acest spirit și să își exprime acest punct de vedere și celorlaltor curți constituționale.

Ambele părți au subliniat că instanțele constituționale nu pot accepta niciun comentariu și nicio abatere cu privire la obligativitatea deciziilor lor și la efectul erga omnes al acestora. Aceasta trebuie să fie una dintre preocupările comune ale tuturor instanțelor constituționale din Europa Centrală și de Est. Cele două curți constituționale consideră că este nevoie de o cooperare multilaterală mai strânsă, al cărei fundament poate fi comunicarea directă. O formă eficientă de cooperare ar putea fi crearea unei formule organizate asociative (rețele) de instanțe constituționale din Europa Centrală și de Est.(English version)

* * *

În perioada 15-16 noiembrie 2019, doamna Cristina Teodora Pop, magistrat-asistent a participat la Conferința “Academia Regală de Drept din Oradea (1919) – Parte a Învățământului juridic românesc“, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea.

Cu această ocazie, magistratul-asistent a susținut lucrarea cu tema “Posibile cauze de încetare a procesului penal în cursul camerei preliminare“.

* * *

În perioada 17-19 noiembrie 2019, delegația Curții Constituționale compusă din doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu și doamna Patricia Marilena Ionea, magistrat-asistent a participat la lucrările Forumului magistraților, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.

Ședințele de lucru au inclus următoarele teme: „Trimiterea preliminară: jurisprudență recentă cu privire la aspecte procedurale” și „Dezvoltări jurisprudențiale recente în materia independenței judiciare” și „Actualitatea și jurisprudența recentă a Tribunalului Uniunii Europene”.

Ședințele consacrate lucrărilor în ateliere au avut ca tematică: „Aplicarea orizontală a dispozițiilor Cartei”, „Noțiunea de punere în aplicare a dreptului Uniunii de către statele membre” și „Limitări privind exercitarea drepturilor fundamentale”. Cu această ocazie, doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu a moderat împreună cu domnul Constantinos Lycourgos, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene, cel de-al treilea atelier de lucru.

În ziua de 19 noiembrie 2019, delegația Curții Constituționale a României a asistat la prezentarea cauzelor conexate C-724/18 și C-727/18, Cali Apartments (Libera prestare a serviciilor-Domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE-Închiriere cu titlu oneros, în mod repetat și pe perioade scurte, de bunuri mobilate unei clientele ocazionale-reglementare ocazională care prevede un regim de autorizare prealabilă din partea comunei), precum și la ședința de audiere a pledoariilor în fața Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cauza menționată.

* * *

În zilele de 28 și 29 noiembrie 2019, doamna magistrat-asistent Ramona Daniela Marițiu a participat, în cadrul Programului de pregătire profesională a magistraților-asistenți, la lucrările Seminarului cu tema Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului în materie penală, organizat de Academy of European Law, la Strasbourg.