Relații externe

IUNIE


În perioada 6-7 iunie 2019, doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent șef, Director al cabinetului Președintelui Curții Constituţionale a României, a participat, în calitate de persoană de contact din partea Curții Constituţionale a României, la lucrările Forumului Rețelei Instanțelor Supreme şi Constituţionale (SCN) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg.

Temele discutate au vizat problematica migrației și a terorismului, privite din perspectiva principiilor și criteriilor aplicabile potrivit prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului. Totodată, s-a relatat asupra primului aviz consultativ pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în baza Protocolului nr.16 la Convenție.

De asemenea, a fost prezentat programul Human Rights Education for Legal Professionals („HELP”) elaborat de Consiliul Europei pentru implementarea Convenției, program ce pune la dispoziția judecătorilor, procurorilor, avocaților și juriștilor din cele 47 de state membre cursuri on-line cu diferite tematici. https://www.coe.int/en/web/help/home?desktop=true


SEPTEMBRIE


În perioada 12-13 septembrie 2019, Președintele Curții Constituționale, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu, însoțit de doamna Oana Răican, consilier în cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la Conferința instanțelor supreme ale statelor membre ale Consiliului Europei și la celelalte evenimente prilejuite de preluarea, de către Franța, a președinției Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei, organizate de Consiliul Constituțional, Consiliul de Stat și Curtea de Casație, la Paris.

Conferința internațională a inclus o sesiune plenară, în cadrul căreia au luat cuvântul Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Linos-Alexandre Sicilianos, Secretarul General al Consiliului Europei aflat la sfârșitul mandatului, domnul Thorbjørn Jagland, Președintele Consiliului Constituțional francez, domnul Laurent Fabius, Prim Președintele Curții de Casație franceze, domnul Bertrand Louvel, Procurorul general de pe lângă Curtea de Casație, domnul François Molins, Vice-Președintele Consiliului de Stat, domnul Bruno Lasserre, Ministrul Justiției, doamna Nicole Belloubet, și alții, precum și trei ateliere de lucru desfășurate în paralel.

Președintele Curții Constituționale, domnul Valer Dorneanu, a participat la atelierul dedicat dreptului la un acces efectiv în instanță, alături de președinți și reprezentanți ai instanțelor constituționale din statele membre ale Consiliului Europei. Prezentând particularitățile din diferitele state prezente cu privire la subiectul abordat, participanții s-au referit, în special, la obstacolele pe care justițiabilii le întâmpină atunci când doresc să se adreseze instanțelor pentru a-și apăra drepturile și interesele, la problema prescripției, dar și la dificultățile întâmpinate de instanțe în soluționarea cu celeritate a cererilor justițiabililor. Participarea activă la discuții a Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului a permis identificarea unor soluții la o parte dintre problemele semnalate.

În timpul acestei conferințe, Președintele Valer Dorneanu a avut scurte întrevederi în legătură cu temele discutate și aspecte vizând relațiile bilaterale cu Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, cu Președintele Consiliului Constituțional al Franței, cu Președintele Curții Constituționale a Cehiei, domnul Pavel Rychetský, cu Președintele Curții Constituționale a Belgiei, domnul François Daoût, cu prof. dr. Andreas Paulus, judecător al Curții Constituționale Federale a Germaniei.


imagine exemplu

* * *

În ziua de vineri, 27 septembrie 2019, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent-șef, au primit vizita informală a doamnei Elin Kim, a doamnei Eileen Lee și a domnului William Nam, reprezentanți HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), o organizație de pace, non-guvernamentală, non-profit, cu caracter internațional. În cadrul întâlnirii a fost prezentat scopul declarat al acestei organizații, respectiv încetarea războiului și restaurarea păcii mondiale. Cu acest ideal, organizația dezvoltă o serie de programe, întâlniri și conferințe, prin care se pun în dezbaterea tinerilor, a politicienilor și a societății civile din întreaga lume subiecte de actualitate care urmăresc, în particular, promovarea cooperării internaționale pentru reunificarea pașnică a Peninsulei Coreene și, în general, asigurarea păcii globale. În concret, organizația a proclamat, în 14 martie 2016, Declarația pentru Pace și Încetarea Războiului (DPCW), bazată pe principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și pe Declarația Universală a Drepturilor Omului, aceasta fiind considerată un instrument eficient pentru stabilirea într-un mod cât mai clar a cadrului de acțiune în condiții de pace și respectare a drepturilor fundamentale ale omului. Scopul organizației este ca această declarație să devină o lege internațională, ceea ce necesită implicarea în acest proces a tuturor factorilor decidenți.

Domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat profunda apreciere față de scopurile nobile ale acestei organizații, menținerea păcii și securității internaționale, soluționarea litigiilor prin mijloace pașnice în conformitate cu normele dreptului internațional, înlocuirea stării de război cu statul de drept, precum și față de inițiativele și acțiunile generoase desfășurate cu succes pe plan mondial.

Totodată, domnul președinte a apreciat sincer dorința vie și efortul voluntar al tuturor tinerilor implicați în acțiunile întreprinse pentru încetarea războaielor și de promovare a păcii mondiale. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului nu trebuie să rămână doar un deziderat la nivel declarativ și formal. Firesc este ca aceasta să fie o valoare intrinsecă fiecărui individ în parte, astfel încât să existe, în final, o conștiință colectivă de pace a omenirii. În acest spirit, domnul președinte și-a manifestat întreaga susținere morală față de generoasele idealuri ale organizației HWPL.

La finalul întâlnirii, reprezentantul organizației a oferit, pentru biblioteca Curții Constituționale, volumul de prezentare a organizației și a unei selecții de acțiuni, ilustrate și în imagini, depuse de aceasta în slujba păcii globale


OCTOMBRIE


În data de 3 octombrie 2019, domnul judecător Daniel Marius Morar a participat la conferința cu tema “Metode speciale de supraveghere și cercetare – supravegherea tehnică, eveniment organizat de Institutul Național al Magistraturii.

Raportându-se la tematica manifestării, domnul judecător a prezentat jurisprudența Curții Constituționale a României în materia supravegherii tehnice.

* * *

În zilele de 4 și 5 octombrie 2019, domnul judecător Gheorghe Stan, însoțit de doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, au participat la lucrările celui de-al XXII-lea Congres internațional pe probleme de drept european şi drept internațional comparat cu tema “Conceptul democrației așa cum a fost dezvoltat de justiția constituțională”, organizat de Curtea Constituțională a Republicii Lituania și Universitatea din Regensburg, la Vilnius.

Cu această ocazie, domnul judecător Gheorghe Stan a susținut expozeul cu tema Principiul separației și echilibrul puterilor statului în cadrul democrației constituționale, reflectat în jurisprudența recentă a Curții Constituționale.

     

* * *

În perioada 18-22 octombrie 2019, domnii judecători Daniel Marius Morar și Varga Attila au participat la manifestările dedicate aniversării a 50 de ani de la înființarea Curții Supreme Constituționale a  Republicii Arabe Egipt, desfășurate la Cairo.

Conferința internațională cu tema Evoluția și progresul justiției constituționale. Realizări și provocări a fost structurată în 3 sesiuni de lucru, astfel: Călătoria continuă pentru protejarea drepturilor și libertăților constituționale în era modernă, Relația/interacțiunea dintre instanțele constituționale și instanțele supreme și îmbunătățirea integrității judiciare și combaterea corupției și Îmbunătățirea competenței judiciare: utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru îmbunătățirea procesului de judecare.

* * *

În data de 25 octombrie 2019, domnul Károly Benke, magistrat-asistent șef a participat la Sesiunea de comunicări științifice „Dimensiuni europene și naționale ale științei și practicii dreptului”, organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași-Facultatea de Drept, la Iași.

Cu această ocazie magistratul-asistent a prezentat lucrarea intitulată Conflictul juridic de natură constituțională și autoritatea judecătorească, problemă de drept național sau de drept european?.

* * *

În perioada 27-30 octombrie 2019, domnul Fabian Niculae, magistrat-asistent a participat la lucrările Biroului A.C.C.P.U.F. ce s-au desfăşurat la Siem Riep, Regatul Cambodgia.


NOIEMBRIE


În data de 18 noiembrie 2019, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent al Curții Constituționale a României a primit vizita delegației Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) – Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), condusă de E.S. Ambasador Christian Strohal, Șef al misiunii și alcătuită din doamna Raluca-Andreea Montea, asistenta Șefului misiunii, doamna Renata Tardioli, analist juridic și doamna Mihaela-Cristina Tabarcea, asistenta analistului juridic.

Întâlnirea a avut ca obiectiv schimbul de informații cu privire la alegerile prezidențiale din România din anul 2019. În cadrul întrevederii, doamna prim-magistrat-asistent a prezentat atribuțiile, competența, precum și jurisprudența recentă a Curții Constituționale a României în materia respectării procedurii de alegere a Președintelui României, subiecte ce au prilejuit un dialog constructiv între reprezentantul Curții Constituționale și cei ai OSCE-ODIHR.