Elena-Simina Tanasescu

Numită judecător de Președintele României (2019), pentru un mandat de 9 ani.

Studii: licență în științe juridice, Facultatea de Drept, Universitatea din București, România (1991); diplomă de studii aprofundate în drept public, Facultatea de drept și științe politice, Universitatea „AIX-Marseille III”, Franța (1991-1992); doctorat în drept public, Facultatea de drept și științe politice, Universitatea „Aix-Marseille III”, Franța (1997); studii post-doctorale în drept constituțional, Facultatea de Drept, Universitatea din București, România (2011); abilitare de a conduce doctorate, Universitatea Paris I Pantheon-Sorbonne, Franța (2015).

Activitate: judecător (1991-1993), Judecătoria Sector 1, București; cadru didactic (din 1993) și profesor universitar îndrumător de doctorat (din 2006), Facultatea de Drept, Universitatea București, România; cadru didactic asociat (din 1995) și responsabil pedagogic (2007-2014) al Collège juridique d’études éuropéennes de Bucarest (www.collegejuridique.ro), Universitatea din București (România) și Universitatea Paris I Pantheon-Sorbonne, Franța; membru fondator și director (2008-2019) al Centrului de drept constituțional și instituții politice, Universitatea din București; reprezentantul societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii (2009-2011); reprezentant al României în cadrul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2000-2004); membru pentru România în cadrul Grupului de experți independenți pe lângă Congresul puterilor locale și regionale al Consiliului Europei (2000-2018); consilier prezidențial (2015-2018); reprezentant al României în cadrul Înaltului Consiliu al Institutului Universitar European (2016-2019).

Publicații: autor sau coautor a numeroase cărți, dintre care Principiul egalității în dreptul românesc (1999), Interpre­tarea Constituției. Teorie și practică (2002), Legile electorale – comentarii și explicații (2004), Constituția României – comentariu pe articole (2008), Constituția economică a României (2011), Reforma constituțională: analiză și proiecții (2012), Excepția de neconstituționalitate în România și Franța (2013), Constitutional Review and Democracy (2015), Constitution, démocratie et élections (2016), Droits fondamentaux, équilibre budgétaire et protection juridictionnelle (2017), Migration – New chalenges for Europe, for State Soverignty and for the Rule of Law and the Welfare State (2017), Governance and Constitutionalism – Law, Politics and Institutional Neutrality (2018), Constituția României – comentariu pe articole (2019); autor a peste 50 de studii, articole și cronici apărute în volume colective ori reviste de specialitate din țară și străinătate.

Premii și distincții: Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea „Interpretarea Constituției. Teorie și practică” (2002); Premiul „Hannibal Teodorescu” pentru cartea „Constituția României – comentariu pe articole” (2008), decorația „Ordre national pour mérite” în grad de cavaler conferită de Președintele Republicii franceze (2011); decorația „Légion d’honneur” în grad de cavaler conferită de Președintele Republicii franceze (2018).

Curriculum vitae

Listă publicații

Manifestări științifice