Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice

Sediul materiei

Atribuţia Curţii Constituţionale de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice a fost introdusă ca urmare a revizuirii Constituţiei în anul 2003.

Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice este reglementată de dispoziţiile art.146 lit.e) din Constituţie şi de art.34-36 din Legea nr.47/1992.

Autorii cererii de soluționare (sesizării)

Curtea Constituţională soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, numai la cererea:

–  Preşedintelui României;

–  a unuia din preşedinţii celor două Camere;

–  a primului-ministru;

–  a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

Obiectul sesizării

Constituţia României şi Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale utilizează sintagma „conflict juridic de natură constituţională” fără a preciza conţinutul acesteia. Prin urmare, pentru stabilirea trăsăturilor conţinutului conflictului juridic de natură constituţională, principalul reper îl constituie jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Sesizarea Curţii Constituţionale

Cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională va menționa:

– autoritățile publice aflate în conflict;

– textele legale asupra cărora poartă conflictul;

– prezentarea poziției părților și

– opinia autorului cererii.

Procedura

În vederea soluționării conflictului juridic de natură constituțională, președintele Curții Constituționale, primind cererea, trebuie să o comunice părților aflate în conflict, solicitându-le să își exprime, în scris, în termenul stabilit, punctul de vedere asupra conținutului conflictului și a eventualelor căi de soluționare a acestuia, și desemnează judecătorul-raportor. 

La data primirii ultimului punct de vedere, dar nu mai târziu de 20 de zile de la primirea cererii, președintele Curții Constituționale stabilește termenul pentru ședința de judecată și citează părțile implicate în conflict, dezbaterea acestuia având loc în condiții de contradictorialitate.

Formularea punctelor de vedere de către părțile aflate în conflict nu este obligatorie, dezbaterea urmând să aibă loc la data stabilită de președintele Curții Constituționale, chiar dacă vreuna dintre autoritățile publice implicate nu respectă termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere, sau nu se prezintă, legal citată fiind.

Dezbaterea are loc pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere prezentate, a probelor administrate şi a susţinerilor părţilor.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. A. e) din Legea nr.47/1992, o decizie. Aceasta se ia cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.

Comunicarea deciziei

Decizia prin care se soluționează conflictul juridic de natură constituțională este definitivă și se comunică autorului sesizării, precum şi părţilor aflate în conflict, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Efectele deciziei

Autorităţile publice implicate în conflict se conformează celor statuate de Curte, în considerarea caracterului general-obligatoriu al deciziilor pe care aceasta le pronunţă, potrivit art.147 alin.(4) din Constituţie.

Toate deciziile pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.