Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției

Sediul materiei

Verificarea constituţionalităţii iniţiativelor de revizuire a Constituţiei este reglementată de dispoziţiile art.146 lit.a) teza a doua din Constituţie şi de art.19-22 din Legea nr.47/1992.

Autorii sesizării

Curtea Constituţională exercită această atribuţie din oficiu.

Obiectul verificării

Obiect al verificării constituţionalităţii prevăzute de art.146 lit.a) teza a doua din Constituție îl pot constitui doar proiectele sau propunerile legislative de revizuire a Constituţiei.

Procedura

Iniţiatorii revizuirii Constituţiei sunt prevăzuţi, limitativ, la art.150 din Constituţie şi pot fi:

– Preşedintele României, la propunerea Guvernului;

– cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor;

– cel puţin 500.000 cetăţeni cu drept de vot, care să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături.

Înainte de sesizarea Parlamentului pentru iniţierea procedurii legislative de revizuire a Constituţiei, iniţiatorul revizuirii are obligaţia de a depune proiectul sau propunerea legislativă, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, la Curtea Constituţională.

La primirea proiectului de lege sau a propunerii legislative, preşedintele Curţii numeşte un judecător-raportor şi stabileşte termenul de judecată.

Curtea este obligată ca, în termen de 10 zile, să se pronunţe, în plen, asupra respectării dispoziţiilor constituţionale ale art.150 şi art.152 privind revizuirea Constituţiei.

Ulterior, proiectul sau propunerea de lege constituţională pot fi prezentate Parlamentului numai însoţite de decizia Curţii Constituţionale.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituţională pronunţă, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. A. a) din Legea nr.47/1992, o decizie, cu votul a două treimi din numărul judecătorilor Curţii.

Comunicarea deciziei

Decizia Curţii se comunică celor care au iniţiat proiectul de lege sau propunerea legislativă ori, după caz, reprezentantului acestora.

Efecte

Proiectul de lege sau propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei se prezintă Parlamentului numai împreună cu decizia Curţii Constituţionale.

Parlamentul este obligat să ţină cont de decizia Curţii Constituţionale, atunci când adoptă legea de revizuire a Constituţiei.

Toate deciziile pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.