Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Sediul materiei

Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni este reglementată de dispozițiile art.146 lit.j) din Constituție și de art.48-49 din Legea nr.47/1992.

Legislație incidentă: Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004.

Autorii sesizării

Curtea Constituțională își exercită atribuția prevăzută de art.146 lit.j) din Constituție din oficiu sau la sesizarea președintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat inițiativa legislativă a cetățenilor.

Obiectul sesizării

1. iniţiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituţiei, care poate aparţine unui număr de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, care provin din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acesteia (art. 150 din Constituţie);

2. iniţiativa legislativă a cetățenilor, care aparţine unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative [art. 74 alin. (1) din Constituţie].

Sesizarea Curții Constituționale

Din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa legislativă a cetăţenilor.

Procedura

La primirea sesizării, preşedintele Curţii Constituţionale desemnează judecătorul-raportor şi stabileşte termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei.

În exercitarea acestei atribuţii,Curtea Constituţională se pronunţă asupra:

a) caracterului constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor;

b) îndeplinirii condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători sunt atestate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora;

c) întrunirii numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art.74 alin.(1) sau, după caz, la art.150 alin.(1) din Constituție, republicată, precum şi asupra respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituțională pronunță, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. B. d) din Legea nr.47/1992, o hotărâre. Aceasta se adoptă cu votul majorității judecătorilor Curții.

Comunicarea hotărârii

Hotărârea Curții Constituționale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o [art.7 alin.(4) din Legea nr.189/1999, republicată].

Efecte

De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare [art.7 alin.(5) din Legea nr.189/1999, republicată].

Toate actele pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.