12-14 mai 2014

Delegaţia Curţii Constituţionale a României, condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale şi alcătuită din domnii judecători Tudorel TOADER, PUSKÁS Valentin Zoltán, Mircea Ştefan MINEA, doamna secretar general Ruxandra SĂBĂREANU, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent, şi doamna consilier Oana RĂICAN, a participat la „Cel de-al XVI-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene”, desfăşurat la Viena, în perioada 12-14 mai 2014, sub semnul cooperării instanţelor constituţionale în Europa. Temele abordate în cadrul Congresului au fost următoarele: Curţile constituţionale între drept constituţional şi drept european, Interacţiunea dintre instanţele constituţionale şi Interacţiunea dintre instanţele europene.

În discursul susţinut în cadrul conferinţei, domnul preşedinte Augustin ZEGREAN a abordat tema cooperării dintre instanţele constituţionale naţionale, subliniind necesitatea şi importanţa unui schimb permanent de experienţă, prin întâlniri bilaterale şi multilaterale, precum şi prin diseminarea jurisprudenţei relevante a acestor instanţe.

Evenimentul a marcat şi preluarea preşedinţiei Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene de către Curtea Constituţională a Georgiei.