Secretariatul general

Secretariatul general al Curţii Constituţionale răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor funcţionale şi tehnice ale acesteia, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii nr.47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament.
Din structura Secretariatului general al Curţii Constituţionale fac parte:

a) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă;
b) Direcţia economică;
c) Compartimentul resurse umane şi salarizare;
d) Biroul statistică şi informatică;
e) Compartimentul registratură şi arhivă generală;
f) Cabinetul secretarului general.

În cadrul Secretariatului general îşi desfăşoară activitatea şi consilierul juridic, precum şi personalul de la cabinetele judecătorilor.