8 decembrie – Ziua Constituției României

Curtea Constituțională a României continuă dialogurile constituționale cu tinerii liceeni și studenți reuniți în cadrul programului “Tinerii, prietenii Constituției”, inițiat pentru implicarea noilor generații în promovarea drepturilor și libertăților fundamentale și a spiritului Legii Fundamentale.

Cu prilejul Zilei Constituției României, celebrată la 8 decembrie 2023, Curtea Constituțională invită elevii și studenții care au participat ca voluntari în proiectele Curții dedicate Centenarului Constituției României Reîntregite (1923), să participe la concursul de eseuri cu tema:

“Cel mai important drept fundamental pentru mine este …”.

Participanții sunt invitați să realizeze un eseu despre un drept sau o libertate fundamentală din Constituția României, argumentând motivele pentru care consideră că este cel/cea mai important(ă) pentru ea însăși/el însuși.

Eseurile trebuie să respecte următoarele cerințe de redactare:

– numărul maxim de cuvinte: 1.000 de cuvinte;

– font și dimensiune: Times New Roman 14;

– distanța dintre rânduri: 1,5;

– stilul de redactare trebuie să evidențieze originalitatea și consistența argumentelor autorului;

– eseurile vor fi transmise în format PDF și vor conține semnătura olografă a autorului, numele și prenumele, denumirea instituției de învățământ (inclusiv clasa/anul de studii).

Participanții vor transmite eseurile până luni, 4 decembrie 2023, ora 12.00, la adresa de email: pres@ccr.ro.

Jurizarea eseurilor va fi făcută de către judecătorii constituționali desemnați de președintele Curții Constituționale în comisia de concurs.

În data de 8 decembrie 2023, Curtea Constituțională va anunța și va premia câștigătorii concursului “Cel mai important drept fundamental pentru mine este ….” în cadrul evenimentului oficial dedicat Zilei Constituției României. Eseurile câștigătoare vor fi publicate pe pagina de internet a Curții Constituționale.

A sărbători“ Constituția României înseamnă, în primul rând, a o cunoaște mai bine și a o respecta. Concursul de eseuri dedicat Tinerilor, prietenii Constituției, este o invitație adresată de judecătorii constituționali celor mai tineri cetățeni ai țării, pentru o pledoarie comună în scopul promovării drepturilor și libertăților fundamentele, a principiilor statului de drept și a democrației constituționale în rândul tinerilor.

Elevii și studenții de la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Complexul Educațional Lauder-Reut, Colegiul Național “Gheorghe Lazăr din București, Colegiul Național “Spiru Haret din București și-au manifestat opțiunea de a participa, pe parcursului anului 2023, ca voluntari în proiectele Curții dedicate Centenarului Constituției României Reîntregite (1923).