Lista informațiilor de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public

Procedura referitoare la eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale

Condiții privind efectuarea stagiului de practică la Curtea Constituțională

Documente de interes public

Transparența veniturilor de natură salarială

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Rapoarte anuale privind liberul acces la informațiile de interes public

Planul de integritate la nivelul Secretariatului General al Curții Constituționale a României conform obiectivelor Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: consilier juridic Mihaela-Violeta OPREAN (Tel: 021 414 21 30, E-mail: juridic@ccr.ro)