13-14 mai 2016

În perioada 13-14 mai 2016, o delegație a Curții Constituționale a României compusă din domnul judecător Mircea Ștefan MINEA, domnul BENKE Károly, magistrat-asistent șef, domnul Fabian NICULAE, doamna Simina POPESCU și doamna Andreea COSTIN, magistrați-asistenți, a participat la Conferința internațională “Europenizarea dreptului administrativ și codificarea procedurii administrative, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Cu acest prilej, domnul Mircea Ștefan MINEA și domnul Fabian NICULAE au prezentat lucrarea “Influența jurisprudenței recente a Curții Constituționale a României asupra principiului bunei guvernări”. Tot cu această ocazie, domnul BENKE Károly și doamna Andreea COSTIN au prezentat lucrarea cu titlul “Consecințe ale receptării jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului în jurisprudența Curții Constituționale în materie administrativă”.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale