15 noiembrie 2017

În ziua de 15 noiembrie 2017, Curtea Constituțională a organizat, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos, un seminar de lucru susținut de doamna dr. Pinar ÖLÇER, profesor asociat de drept penal și drept de procedură penală la Institutul de Drept Penal și Criminologie, Universitatea Leiden, Olanda, având ca tematică Confiscarea și drepturile omului”.

La invitația Curții Constituționale și în urma propunerii Institutului Național al Magistraturii, la seminar au participat, alături de magistraţi-asistenţi ai Curții Constituționale, și procurori din jurisdicţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Prezentarea doamnei profesor dr. Pinar ÖLÇER a cuprins, în esență,  o analiză teoretică și practică a modalității în care pot fi interpretate și aplicate dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale celor cuprinse în primul Protocol adițional la Convenție, precum și în Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, incidente în materia protecției drepturilor fundamentale ale omului în raport de procedura și efectele confiscării. De asemenea, au fost evidențiate numeroase aspecte relevante ce decurg din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și din legislația și practica judecătorească din Olanda și din România în această materie, pe marginea cărora a avut loc un util și interesant schimb de opinii.