16 iunie 2022

În data de 16 iunie 2022, președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian Enache, a primit vizita domnului prof.dr.h.c. Armin von Bogdandy, co-director al Institutului Max Planck de Drept Public Comparat și Drept Internaţional din Heidelberg, Republica Federală Germania.

La întrevedere au participat și doamna Livia-Doina Stanciu, domnul Varga Attila, doamna Elena-Simina Tănăsescu, domnul Gheorghe Stan, domnul Dimitrie-Bogdan Licu, judecători ai Curții Constituționale, domnul Benke Károly, prim magistrat-asistent, doamna Senia-Mihaela Costinescu, magistrat-asistent șef, magistrați-asistenți ai instanței de jurisdicție constituțională române, precum și domnul conf.univ.dr. Bogdan Iancu, din partea Facultății de Științe Politice a Universității din București.

În deschiderea întrevederii, președintele Curții Constituționale a exprimat, în unanimitatea audienței, felicitările prilejuite de conferirea titlului de doctor honoris causa  al Universității din București, distinsului oaspete și a subliniat că această întâlnire, având ca temă Demnitatea umană – concept și realitate, se desfășoară în contextul împlinirii a 30 de ani de existență a Curții Constituționale a României.

După o scurtă prezentare a atribuțiilor Curții Constituționale, domnul Marian Enache a subliniat că fundamentul și sursa tuturor drepturilor și libertăților fundamentale este demnitatea umană. Conținutul său de valoare este dezvoltat pe cale jurisprudențială de Curtea Constituțională, sens în care a făcut referire și la dialogul jurisprudențial pe care instanța constituțională română îl are cu alte curți constituționale, în special la cea germană și franceză. În acest context, a menționat considerentele Deciziilor Curții Constituționale a României nr. 464/2019, nr.465/2019 și nr.233/2021.

Domnul Armin von Bogdandy a prezentat semnificația demnității umane din perspectiva art.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și modul în care aceasta este valorizată în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în sistemul constituțional german. Totodată, distinsul oaspete a evidențiat caracterul de valoare comună a demnității umane pentru toate sistemele de drept din cadrul Uniunii Europene și a precizat rolul deosebit al instanțelor constituționale și al Curții de Justiție a Uniunii Europene în dezvoltarea acestui concept în cadrul societății europene.

La finalul întrevederii, ambele părți și-au exprimat intenția de a continua și menține un dialog activ.