28 iunie 2022

În data de 28 iunie 2022, președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian Enache, a primit vizita doamnei Věra Jourová, vicepreşedinta Comisiei Europene pentru valori și transparență, în contextul dialogului privind statul de drept dintre Comisie şi Statele Membre UE.

La întrevedere au participat domnul Benke Károly, prim magistrat-asistent, doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, doamna Marieta Safta și doamna Cristina Titirișcă, magistrați-asistenți ai instanței de jurisdicție constituțională române, precum și doamna Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, doamna Renate Nikolay, șef al cabinetului vicepreședintelui Comisiei Europene, doamna Simona Constantin, membru al cabinetului, doamna Anca Păduraru, raportor politic din cadrul Reprezentanței Comisiei Europene în România, domnul Christian Wigand, purtător de cuvânt și doamna Maria Arsene din partea Reprezentanței Comisiei Europene în România.

În cadrul discuțiilor, domnul Marian Enache a subliniat că deciziile Curții Constituționale integrează valori și principii comune atât ordinii juridice naționale, cât și celei europene. A arătat că, prin generalitatea lor, aceste concepte pot da naștere unor controverse în spațiul juridic național și european, însă calea soluționării lor este dialogul permanent între curțile constituționale și CJUE, sens în care a menționat dialogul inițiat de CCR cu CJUE, pe calea unei întrebări preliminare formulate în anul 2016 și soluționate în anul 2018 (cauza Coman, respectiv Decizia nr.534/2018). Dialogul trebuie să fie bivalent în sensul ca și CJUE să fie interesată de punctele de vedere ale curților constituționale, chiar prin formularea de opinii amicus curiae. O mai bună înțelegere a deciziilor Curții Constituționale necesită un dialog structurat cu toate palierele instituționale ale UE.

Doamna Věra Jourová a arătat că prioritatea de aplicare a dreptului european este un element component al principiului securității juridice la nivel european, iar Comisia Europeană trebuie să se asigure că principiile statului de drept funcționează. A subliniat că reformele în domeniul justiției se bucură de sprijinul Comisiei Europene și a apreciat ideea realizării unui dialog deschis cu Curtea Constituțională pentru o mai bună înțelegere și receptare a deciziilor acesteia.

Ambele părți și-au exprimat disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru continuarea integrării valorilor și dreptului european în procesul justiției constituționale.