30 iunie 2022

În data de 30 iunie 2022, președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian Enache, a primit vizita domnului prof.dr. András Zs. Varga, președintele Curții Supreme a Ungariei și a doamnei Corina-Alina Corbu, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La întrevedere au mai participat, din partea Curții Constituționale a României, domnul judecător Cristian Deliorga, domnul judecător Gheorghe Stan, domnul judecător Dimitrie-Bogdan Licu, doamna magistrat-asistent șef, Mihaela Senia Costinescu. Delegația Curții Supreme a Ungariei a fost compusă din: doamna dr. Katalin Böszörményi-Kovács, vicepreședinte și domnul dr. Zsolt Csák, președintele Secției penale.

Debutul întâlnirii a inclus cordiale mesaje de întâmpinare și, respectiv, de mulțumire exprimate de ambele părți.

La inițiativa părții maghiare, tema discuțiilor s-a centrat pe interacțiunea dintre Dreptul Național  și Dreptul Uniunii Europene.

Președintele Curții Supreme a Ungariei apreciază că este necesar un dialog mai activ între Curtea Supremă și Curtea Constituțională, în scopul obținerii unui echilibru interinstituțional.

Președintele Curții Constituționale a României a subliniat nivelul excelent al relațiilor bilaterale cu Curtea Constituțională a Ungariei, relații promovate chiar de la înființarea instanței române de jurisdicție constituțională, în anul 1992. Cu privire la tematica abordată, actualitatea și similaritatea problemelor succint expuse obligă la existența unui dialog transparent, care însă trebuie să asigure autonomia și independența justiției constituționale, atribut eminamente al statului de drept. Aceasta constituie o unică și veritabilă soluție în implementarea dreptului european. Jurisprudența Curții noastre exprimă identitatea constituțională, fiind expresia voinței titularului suveranității.

Patrimoniul juridic european, au conchis cele două părți, constituit din valori, principii, instituții și proceduri, se regăsește, indubitabil, în Constituția fiecărui stat european, ca expresie a opțiunii pentru modelul de civilizație a democrației constituționale de tip occidental. Rezumativ, un echilibru funcțional între instituțiile europene și statele membre poate asigura păstrarea identității naționale, printr-o mai bună integrare/implementare, respectare și înțelegere a acestora.

În acest context, președintele Curții Constituționale a României a reiterat întreaga disponibilitate spre dialog interinstituțional dar și informal, pentru realizarea unui schimb de experiență profesională specifică fiecărei instituții (instanței de jurisdicție constituțională și, respectiv, instanței supreme).

În același registru, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a subliniat necesitatea armonizării pozițiilor cu Curtea Constituțională, în unele materii juridice și dezvoltarea unor relații calitative ale dialogului interinstituțional între cele două autorități publice.

Curtea Constituțională a României, în exercitarea controlului de constituționalitate a priori și a posteriori, care a înregistrat o substanțială creștere, pronunță decizii în conformitate cu atribuțiile constituționale, pentru garantarea drepturilor omului dar și sistemului de drept și a activității instituțiilor statului. În aceeași succesiune, președintele Marian Enache a subliniat că, prin soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională, Curtea Constituțională a României a restabilit, prin soluțiile pronunțate, echilibrul puterilor în stat, statistica noastră fiind concludentă în acest sens. Curtea Constituțională, ca arbitru și garant al Constituției are astfel, obligația, la sesizare, de a regla procesul juridic și politic, în cadrul democrației constituționale, de a responsabiliza și îndemna la echilibru și dialog continuu.

Cu privire la acest punct, ponderea sesizărilor a priori și a posteriori  ridicate de instanța supremă a Ungariei în fața Curții Constituționale este mult mai mică, această sesizare ar atrage după sine suspendarea pe fond a cauzei, a afirmat înaltul oaspete.

Revizuirea Constituției, din anul 2003, procesul elaborării legilor justiției, complexitatea problemelor europene, asigurarea preempțiunii principiului constituțional al respectării drepturilor naționale, pot constitui o temă de unanim dialog pentru curțile constituționale europene, a precizat domnul judecător Cristian Deliorga, cu succinte referiri la procesul justiției constituționale.

Finalul întrevederii a conținut mesajul de felicitare transmis de domnul președinte Marian Enache distinsului oaspete, cu ocazia celebrării celor 800 de ani de la adoptarea primului document medieval cu valoare constituțională – Bula de Aur- emis de Regele Andrei al II-lea al Ungariei.

 

 

Sursă foto: AGERPRES FOTO/Cristian Nistor