18-19 aprilie 2016

În perioada 18-19 aprilie 2016, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent al  Curții Constituționale a României, a participat la Conferința cu titlul ʺSame-sex relationships and beyond: gender matters in the EU„, organizată de Academia de Drept European, în Hamburg, Germania.