24-25 septembrie 2015

În perioada 24-25 septembrie 2015, o delegație a Curții Constituționale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, președinte, și alcătuită din domnul Petre LĂZĂROIU, judecător, doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general, domnul BENKE Károly, magistrat-asistent șef, doamna Patricia Marilena IONEA, magistrat-asistent, doamna Cosmina MARIN, personal specialitate juridică și doamna Ana Maria SAON, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, a participat la Conferința internațională cu tema “Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice”, ce s-a desfășurat la Chișinău, Republica Moldova.

În cadrul lucrărilor conferinței, președintele Curții Constituționale a României a prezidat Sesiunea I – Garanțiile independenței Curții Constituționale în raport cu celelalte autorități publice”, prezentând şi lucrarea cu titlul „Dezvoltarea ideilor și instituțiilor constituționale la români” .