30 ianuarie – 1 februarie 2014

În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2014, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, presă şi protocol, au participat la lucrările seminarului internaţional „Implementarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: o răspundere judiciară comună?” şi la sesiunea solemnă organizate cu ocazia deschiderii anului judiciar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg.

În cadrul aceleiaşi vizite, în data de 31 ianuarie 2013, Preşedintele Curţii Constituţionale a României a avut o întâlnire cu domnul Dean SPIELMANN, Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Discuţiile purtate au vizat ratificarea de către România a Protocolului nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Preşedintele Curţii de la Strasbourg fiind informat că România intenţionează să ratifice cât mai curând şi fără rezerve acest protocol, instanţele române care vor putea formula cereri la CEDO urmând să fie Curtea Constituţională a României şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

De asemenea, s-a discutat despre oportunitatea găsirii unui remediu intern (plângere constituţională sau recurs constituţional) care să conducă la scăderea numărului de cauze adresate Curţii de la Strasbourg de către justiţiabilii din România, Preşedintele SPIELMANN făcând referire la state care au introdus cu succes o astfel de procedură şi în cazul cărora numărul de sesizări este unul redus. Or, deşi în scădere, numărul de plângeri aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, introduse de justiţiabili din România este în continuare ridicat (peste 6 000 dosare), România ocupând, la ora actuală, locul 6 în ierarhia statelor împotriva cărora se înregistrează plângeri.

În încheiere, domnul Augustin ZEGREAN i-a adresat Preşedintelui CEDO invitaţia de a efectua o vizită de lucru în România. Invitaţia a fost acceptată, urmând ca o dată concretă să fie stabilită ulterior în funcţie de agendele înalţilor demnitari.