4-7 octombrie 2022

În perioada 4-7 octombrie 2022, doamna prof.univ.dr. Elena-Simina Tănăsescu, judecător al Curții Constituționale, și doamna prof. univ. dr. Marieta Safta, magistrat-asistent, au participat la lucrările celui de-al 5-lea Congres al Conferinței Mondiale privind Justiția Constituțională, cu tema Justiția Constituțională și pacea, organizat la Bali de Curtea Constituțională a Indoneziei.

Conferința Mondială privind Justiția Constituțională reunește 118 Curți, Consilii Constituționale și Curți Supreme din Africa, America, Asia, Australia/Oceania și Europa. Aceasta promovează justiția constituțională ca element cheie pentru democrație, protecția drepturilor omului și statul de drept (articolul 1.2 din Statutul Conferinței). Principalul obiectiv al Conferinței Mondiale este facilitarea dialogului judecătorilor constituționali la scară globală.

Lucrările Congresului au fost structurate în mai multe sesiuni de lucru, după cum urmează: Sesiunea A – Surse și Jurisdicție, Sesiunea B – Aplicare, Sesiunea C- Limitări ale rolului Curților Constituționale în menținerea păcii, Sesiunea D – Principii fundamentale: Protecția drepturilor omului, democrație și stat de drept ca premise ale păcii, Sesiunea E –  Evaluare asupra independenței curților membre.

La lucrările Congresului din octombrie 2022 au participat 94 de delegații ale curților constituționale și instituțiilor echivalente din întreaga lume, însumând un total de 583 de participanți.

Pentru România, Raportul cuprinzând răspunsurile la chestionarul pregătitor al Conferinței, care a constituit, alături de rapoartele transmise de ceilalți participanți, baza de discuții în cadrul Congresului, a fost redactat de doamna Livia-Doina Stanciu și domnul Gheorghe Stan, judecători ai Curții Constituționale a României, și doamna Marieta Safta, magistrat-asistent. Rapoartele participanților      vor putea fi consultate pe pagina Congresului, https://wccj5.mkri.id/.

Înțelegând rolul curților constituționale și instituțiilor echivalente ca veritabil bastion de apărare al democrației și statului de drept, membrii Conferinței Mondiale privind Justiția Constituționale și delegațiile participante la Congres au reafirmat angajamentul lor față de principiile fundamentale ale democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, care sunt nucleul Conferinței. În consecință, Congresul a transmis judecătorilor curților membre mesajul de a rezista oricăror presiuni ce ar putea veni din partea puterilor statului și de a fundamenta deciziile pe care le pronunță doar pe dispozițiile Constituției și principiile consfințite de aceasta.