8-11 iulie 2018

 

În perioada 8-11 iulie 2018, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, o delegaţie a Curţii Supreme din Israel, condusă de doamna președinte Esther HAYUT, compusă din domnii judecători Uri SHOAM, domnul Noam SOHLBERG și domnul  Yoram DANZIGER și doamna Natalie KIMHI, Director al Direcției Afaceri Publice, a efectuat o vizită oficială în România.

În data de 9 iulie 2018, oaspeții au fost primiți de președintele Curții Constituționale, domnul Valer DORNEANU, împreună cu domnul Petre LĂZĂROIU, doamna Mona Maria PIVNICERU, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona Maya TEODOROIU, domnul Daniel Marius MORAR, domnul Marian ENACHE, domnul Mircea Ștefan MINEA și domnul Varga ATTILA, judecători. Din delegația Curții Constituționale au făcut parte și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat, director al cabinetului președintelui, doamna Senia Mihaela COSTINESCU și domnul BENKE Károly, magistrați-asistenți șefi.

Debutul întrevederii a inclus mesajul de bun venit al preşedintelui Curţii Constituţionale a României, fiind subliniate importanța și, totodată, firescul existenței unor relații bilaterale între Curtea Supremă din Israel și instanța constituțională română.

În deschiderea lucrărilor, președintele Curții Constituționale a României a expus succint competențele Curții Constituționale și procedura de numire a judecătorilor constituționali.

Mulțumind pentru invitație și pentru călduroasa primire,  președintele Curții Supreme din Israel, doamna Esther HAYUT a prezentat trăsăturile principale ale sistemului de drept din țara sa și specificitatea Curții Supreme din Israel, arătând dubla natură a acesteia, de instanță de drept comun și instanță de contencios constituțional. Totodată, a subliniat pe larg competențele constituționale, similitudinile cu care instanța supremă din Israel se confruntă cu privire la chestiuni care implică întrebări juridice fundamentale și probleme constituționale de importanță deosebită.

Agenda întâlnirii a cuprins și următoarele expuneri:

– Scurte considerații privind procedura jurisdicțională în materia exercitării controlului  de constituționalitate a priori și a posteriori, prezentată de doamna conf.univ.dr. Simona-Maya TEODOROIU, judecător al Curții Constituționale a României;

– Israel  ca stat evreiesc și democratic, susținută de domnul Noam SOHLBERG, judecător al Curții Supreme din Israel;

– Conflictul juridic de natură constituțională, prezentat de domnul judecător Daniel Marius MORAR ;

– Numirea judecătorilor la Curtea Supremă din Israel, susținută de Prof.univ.dr. Yoram DANZIGER, judecător al Curții Supreme din Israel.

Întrevederea a continuat, apoi, sub forma unui dialog dinamic, cu referiri punctuale la diferențele, dar și similitudinile din perspectiva competențelor celor două  instanțe constituționale.

În finalul întâlnirii de lucru, oficialii au convenit asupra menținerii, dezvoltării și consolidării dialogului judiciar în sfera aspectelor de interes comun, în spiritul rolului specific instanțelor constituționale în apărarea și promovarea  valorilor fundamentale ale umanității.

În aceeași zi, delegația Curții Supreme din Israel a avut o întrevedere de lucru cu doamna Iulia Cristina TARCEA, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și cu doamna Gabriela-Elena BOGASIU, vice-președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.