DECIZIA nr.364 din 28 iunie 2023

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, şi, în special, a dispozițiilor articolului unic pct.10 [cu referire la modificarea art.371 din Codul penal] din aceeași lege