Compartimentele din structura Curții Constituționale aflate în subordinea Președintelui