Comunicat de presă, 17 iunie 2020

I. În ziua de 17 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. I din Legea pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, obiecție formulată de Guvernul României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi:

1. A respins, ca inadmisibilă, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct.1, pct.2 [cu referire la art. 17 alin. (3)], pct.3 şi pct.4 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990.

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. I pct.2 [cu referire la art.17 alin.(1)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, obiecție formulată de un număr de 69 de deputați ai Partidului Național Liberal,

Curtea Constituțională a decis amânarea pronunţării pentru data de 8 iulie 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 17 iunie 2020.pdf