COMUNICAT DE PRESĂ, 20 mai 2021

I. În ședința din data de 20 mai 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a respins, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.88 ind.8 alin.(1) lit.d) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, ca urmare a publicării Deciziei Curții nr.547 din 7 iulie 2020.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Cu privire la :

– excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.88 ind.1-9 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a Ordonanței de urgență nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție;

– cauzele referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblul său,

Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru data de 8 iunie 2021.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol

COMUNICAT DE PRESĂ, 20 mai 2021.pdf