Comunicat de presa, 23 septembrie 2020

I. În ziua de 23 septembrie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere:

A. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea, obiecție formulată de Președintele României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea este neconstituțională, în ansamblul său.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

B. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal și Uniunii Salvați România;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

C. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, obiecție formulată de Guvernul României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, sesizarea de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

D. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, obiecție formulată de Guvernul României;

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția  de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță este neconstituțională, în ansamblul său.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

E. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea, obiecții formulate de Guvernul României și de Președintele României;

În cadrul dezbaterilor, Curtea Constituțională, constatând identitatea de obiect a cauzelor, a dispus conexarea acestora.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea este neconstituțională, în ansamblul său.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

F. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, obiecții formulate de senatori aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România și de Președintele României;

În cadrul dezbaterilor, Curtea Constituțională, constatând identitatea de obiect a cauzelor, a dispus conexarea acestora.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Cu privire la :

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal,

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii, obiecție formulată de Guvernul României,

Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării pentru data de 7 octombrie 2020

– Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, obiecții formulate de Guvernul României și de Președintele României,

Curtea Constituțională a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 7 octombrie 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 23 septembrie 2020.pdf