Relatii externe 2020

IANUARIE


În ziua de 23 ianuarie 2020, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a primit vizita E.S. domnului Adrian Zuckerman, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România.

La întrevedere au mai participat doamna Abigail Rupp, adjunct al șefului de misiune și doamna Maria Tapalagă, specialist pe probleme politice, din partea Ambasadei SUA la București, precum  și doamna Claudia Margareta Krupenschi, magistrat-asistent-șef, director al cabinetului președintelui Curții Constituționale a României.

În debutul întrevederii, președintele Curții Constituționale a adresat felicitări ambasadorului Adrian Zuckerman pentru preluarea funcției, apreciind în mod deosebit calitățile sale profesionale, dar și legăturile de familie pe care le are cu România.

De asemenea, președintele Curții Constituționale a făcut o prezentare sintetică a relațiilor multilaterale pe care instanța de jurisdicție constituțională din România le are cu organisme/entități americane specializate inclusiv în materia dreptului constituțional. De asemenea, domnul președinte a expus succint, prin comparație cu sistemul de drept common law, trăsăturile justiției constituționale din România, integrate modelului kelsenian din Europa, și a explicat modul de organizare și funcționare al Curții Constituționale.

Discuțiile s-au concentrat, în continuare, pe sublinierea evoluției democrației și a statului de drept înregistrate de țara noastră de la schimbarea regimului politic din 1989, precum și pe necesitatea continuării acestui parcurs în spiritul apărării valorilor fundamentale ale dreptului. În acest context, domnul ambasador Adrian Zuckerman și-a exprimat aprecierea pentru efortul și aportul Curții Constituționale la consolidarea, în timp, a democrației constituționale și apărarea, cu imparțialitate, a statului de drept, sens în care și-a manifestat întreaga susținere.

Cei doi oficiali au evidențiat importanța și beneficiile dialogului între instituțiile fundamentale ale statului și au agreat continuarea relațiilor de cooperare dintre Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și Curtea Constituțională a României.

* * *

În data de 24 ianuarie 2020, domnul Benke Károly, magistrat-asistent șef a participat la Conferința “Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: aspecte teoretice și practice“, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara- Facultatea de Drept și Baroul Timiș.

* * *

În data de 31 ianuarie 2020, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui,  au reprezentat Curtea Constituțională a României la Seminarul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: instrument viu la 70 de ani de la semnare” și la Ședința solemnă a Curții Europene a Drepturilor Omului, organizate la Strasbourg cu ocazia deschiderii anului judiciar . În cadrul seminarului au fost abordate temele: Egalitatea de gen, Mediul și, respectiv, Știință și Tehnologie, în cadrul cărora au fost punctate principiile/criteriile de bază ce se desprind din jurisprudența CEDO pentru abordarea acestor subiecte de o stringentă actualitate în plan socio-juridic.

În ziua precedentă, delegația Curții Constituționale a României a avut o întâlnire de lucru cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Linos-Alexandre SICILIANOS, la care au participat și doamna Iulia Antoanella MOTOC, judecător CEDO din partea României, domnul Roderick LIDDELL, grefier și domnul Patrick TITIUN, șef al cabinetului președintelui CEDO, fiind discutate, în principal, aspecte relevante rezultate din activitatea jurisdicțională recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale a României.


FEBRUARIE


În perioada 19-21 februarie 2020, preşedintele Curții Constituționale a României, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu și domnul Benke Károly, magistrat-asistent șef au participat la lucrările Conferinței Internaționale cu tema “Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate”, eveniment dedicat celei de-a 25-a aniversări a Curții Constituționale a Republicii Moldova.

Cu acest prilej, în cadrul primei sesiuni, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu a prezentat lucrarea cu tema Caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale a României pronunţate în cadrul atribuţiei sale de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională.

Manifestarea a fost urmată de întrevederea cu președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, domnul Vladimir Țurcan. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au apreciat nivelul foarte bun al relației bilaterale.

Cu această ocazie, au fost abordate aspecte ale cooperării dintre ambele autorități de jurisdicție constituțională, fiind discutate subiecte de actualitate privind  dialogul jurisprudențial constant existent între cele două instanțe de jurisdicție constituțională, efectele deciziilor, statutul judecătorului constituțional, transparența în activitate, deschiderea față de societatea civilă.

De asemenea, a fost susținută şi importanța unei strânse coordonări din perspectiva deținerii de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova a președinției Conferinței Curților Constituționale Europene.

Ambele părți au subliniat dorința de amplificare și consolidare a relațiilor bilaterale, de valorificare a potențialului de cooperare existent pentru intensificarea dialogului bilateral. În acest context, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu i-a adresat omologului său invitația de a efectua o vizită în România, invitație care a fost acceptată.

De asemenea, această participare a marcat și întâlnirea cu președintele interimar al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, domnul Vladimir Timofti, la care au mai participat doamna Tamara Chișca – Doneva, președinte interimar al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, domnul Iurie Diaconu președinte interimar al Colegiului penal, doamna Eugenia Kistruga, adjunct al secretarului general şi doamna Diana Danilişin, şef al Direcţiei drepturile omului şi cooperare externă. Discuțiile purtate au atins teme de interes comun, precum: organizarea ambelor instanțe, numirea judecătorilor, admisibilitatea excepției de neconstituționalitate, controlul constituționalității legilor înainte de promulgare.

 

           

* * *

În data de 26 februarie 2020, doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent-șef, director al cabinetului preşedintelui, a reprezentat Curtea Constituțională la întâlnirea cu delegația Grupului de lucru privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor din cadrul Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, delegație compusă din Președintele Raportor, doamna Meskerem Techane și doamna Ivana Radačić, membru expert. Vizita în România a delegației străine urmărește identificarea, promovarea și schimbul de opinii, prin dialog și consultare cu autoritățile și instituțiile naționale, cu privire la bunele practici legate de legile care au impact discriminatoriu în ceea ce privește femeile.

În cadrul acestui dialog tematic, reprezentantul Curții Constituționale a prezentat sintetic specificul activității Curții Constituționale și al efectelor deciziilor sale, precum și jurisprudența recentă relevantă în materie, mai exact deciziile pronunțate cu privire la vârsta de pensionare a femeilor [Decizia nr.387 din 5 iunie 2018, prin care Curtea a constatat că dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt constituţionale în măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani], la condițiile de acordare a ordinului de protecție [Decizia nr.264 din 27 aprilie 2017, prin care Curtea a constatat că sintagma „în cazul în care convieţuiesc” din cuprinsul art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie este neconstituţională] și la egalitatea de gen cu privire la posibilitatea legală de a obține amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață pentru părintele unui copil mai mic de un an [Decizia nr.535 din 24 septembrie 2019, prin care Curtea a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, este neconstituţională].

Doamna Claudia-Margareta Krupenschi a evidențiat, astfel, faptul că prin soluțiile pronunțate și implementarea lor în planul legislației naționale, Curtea Constituțională are o contribuție importantă la respectarea principiului egalității și al non-discriminării pe criterii de gen.


MARTIE


În perioada 5-7 martie 2020, doamna Ionița Cochințu, magistrat-asistent, a participat la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare cu tema „Noua arhitectură a serviciilor financiare – inovație și excelență”, Ediția a IV-a, organizată de Institutul de Studii Financiare,  precum și la Conferința de Drept „Transilvania” cu tema „Riscurile afacerii și responsabilitatea întreprinzătorului”, Ediția a II-a, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

La manifestările prilejuite de aceste evenimente doamna magistrat-asistent a prezentat lucrările: „Rolul fondului de garantare în falimentul societăților de asigurare/reasigurare  în contextul legislativ actual” și „Aplicarea principiului prezumției de nevinovăție în cazul persoanelor juridice, respectiv al operatorilor economici implicați în procedurile de achiziție publică”.

* * *

În ziua de vineri, 6 martie 2020, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a primit vizita E.S. Domnul Jorge Alejandro Tagle Canelo, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Chile în România.

La întrevedere a participat și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent-șef.

În deschiderea dialogului, domnul ambasador a evocat importanța dovedită istoric a curților constituționale pentru respectarea valorilor fundamentale și prevalența ordinii de drept în orice stat democratic. În continuare, a relatat experiența Republicii Chile cu privire la reforma constituțională, în condițiile în care un astfel de proces de revizuire a Constituției este în curs de desfășurare în prezent. În acest context, a adresat rugămintea de a afla date concrete despre procesul de reformă constituțională derulat, de-a lungul timpului, în țara noastră.

Președintele Curții Constituționale a reamintit originile latine ce leagă cele două popoare – român și chilian – și a remarcat faptul că, în ciuda dezbaterilor comune și uneori aprinse pe care le implică, în general, justiția constituțională din orice țară, este de netăgăduit rolul esențial al acesteia de gardian al Constituției. În continuare, domnul președinte a prezentat, sintetic, istoricul constituțiilor României și, în special, cel al elaborării Constituției din anul 1991, precum și al procesului de revizuire constituțională din anul 2003, oferind oaspetelui străin toate lămuririle solicitate, inclusiv cu privire la organizarea și atribuțiile Curții Constituționale.

Domnul ambasador și-a exprimat sincera apreciere pentru dialogul extrem de util purtat, cele două părți reafirmând, în finalul întrevederii, interesul reciproc pentru menținerea în continuare a relațiilor profesionale de colaborare.