SITUAȚIA DOSARELOR SOLUȚIONATE ȘI A DECIZIILOR PRONUNȚATE

ÎN TRIMESTRUL I – 2021 (ianuarie-martie)

 

În anul 2021, până la data de 31 martie, în cadrul atribuțiilor constituționale prevăzute de art.146 din Legea fundamentală, Curtea Constituțională a înregistrat pe rolul său un număr total de 1126 sesizări.

Sesizările au vizat controlul de constituționalitate a legilor efectuat înaintea promulgării (3 dosare), constituționalitatea regulamentelor Parlamentului (1 dosar) și excepții de neconstituționalitate (1122 dosare).

Până la data de 31 martie 2021 au fost soluționate 592 sesizări.

Curtea Constituțională a pronunțat 225 de decizii și hotărâri.

  Decizii de admitere Decizii de respingere TOTAL
Controlul de constituționalitate a legilor efectuat înaintea promulgării

(art.146 lit.a) din Constituție)

11

(73,33%)

4

(26,67%)

15
Controlul de constituţionalitate al regulamentelor Parlamentului

(art.146 lit.c) din Constituţie)

1

(100 %)

1
Excepții de neconstituționalitate

(art.146 lit.d) din Constituție)

6

(2,89 %)

201

(97,11%)

207
Controlul de constituționalitate al hotărârilor Parlamentului

(art.146 lit.l) din Constituție)

2

(100%)

2
TOTAL 18 ( 8,00% ) 207 ( 92,00% ) 225