12 iunie 2015

În data de 12 iunie 2015, Curtea Constituţională a României a primit vizita unei delegaţii a Curţii Europene a Drepturilor Omului, condusă de domnul Dean SPIELMANN, Preşedinte, şi formată din doamna judecător Iulia Antoanella MOTOC, şi Steven PHILLIPS, Grefierul Secţiei a 3-a.

Din partea Curţii Constituţionale a României, au participat la discuţii domnul preşedinte Augustin ZEGREAN, doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU, doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui, domnul BENKE Karoly, magistrat-asistent şef, şi doamna Oana RĂICAN, consilier. La întâlnire a participat şi o delegaţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi de Justiţie alcătuită din doamna Livia Doina STANCIU, Preşedinte, şi doamna Cristina Iulia TARCEA, vice-preşedinte.

Vizita în România a delegaţiei C.E.D.O. a avut loc la invitaţia adresată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi de Universitatea Bucureşti domnului Dean SPIELMANN, căruia i-a fost conferit titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al celor două instituţii de învăţământ superior.

Discuţiile purtate în cadrul temei „Dialogul judecătorului naţional cu judecătorul Curţii Europene a Drepturilor Omului” au vizat, pe de o parte, beneficiile mecanismului pus la dispoziţia judecătorului naţional prin intrarea în vigoare a Protocolului nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, supranumit şi Protocolul Dialogului, iar, pe de altă parte, cele trei niveluri ale acestui dialog (informal, jurisprudenţial, instituţional), al cărui scop final îl reprezintă creşterea calităţii administrării justiţiei. De asemenea, s-a discutat despre înfiinţarea, la nivelul Curţii de la Strasbsourg, a unei reţele de informare şi cercetare partajate, în contact permanent cu departamentele de cercetare ale instanţelor naţionale din statele semnatare ale Convenţiei Drepturilor Omului, reţea care să faciliteze colaborarea şi schimbul jurisprudenţial în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale.