17-19 noiembrie 2019

În perioada 17-19 noiembrie 2019, delegația Curții Constituționale compusă din doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu și doamna Patricia Marilena Ionea, magistrat-asistent a participat la lucrările Forumului magistraților, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.

Ședințele de lucru au inclus următoarele teme: „Trimiterea preliminară: jurisprudență recentă cu privire la aspecte procedurale” și „Dezvoltări jurisprudențiale recente în materia independenței judiciare” și „Actualitatea și jurisprudența recentă a Tribunalului Uniunii Europene”.

Ședințele consacrate lucrărilor în ateliere au avut ca tematică: „Aplicarea orizontală a dispozițiilor Cartei”, „Noțiunea de punere în aplicare a dreptului Uniunii de către statele membre” și „Limitări privind exercitarea drepturilor fundamentale”. Cu această ocazie, doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu a moderat împreună cu domnul Constantinos Lycourgos, judecător al Curții  de Justiție a Uniunii Europeme, cel de-al treilea atelier de lucru.

În ziua de 19 noiembrie 2019, delegația Curții Constituționale a României a asistat la prezentarea cauzelor conexate C-724/18 și C-727/18, Cali Apartments (Libera prestare a serviciilor-Domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE-Închiriere cu titlu oneros, în mod repetat și pe perioade scurte, de bunuri mobilate unei clientele ocazionale-reglementare ocazională care prevede un regim de autorizare prealabilă din partea comunei), precum și la ședința de audiere a pledoariilor în fața Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cauza menționată.