28 noiembrie 2019

În zilele de 28 și 29 noiembrie 2019, doamna magistrat-asistent Ramona Daniela Marițiu a participat, în cadrul Programului de pregătire profesională a magistraților-asistenți, la lucrările Seminarului cu tema Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului în materie penală, organizat de Academy of European Law, la Strasbourg.