18-20 martie 2019

În perioada 18-20 martie 2019, o delegație a Curții Constituționale a României, condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curții și alcătuită din doamna Simona-Maya Teodoroiu, domnul Varga Attila, judecători, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent și doamna Claudia Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef, a efectuat o vizită oficială la Curtea Constituțională a Republicii Federale Germania, la invitația domnului Prof.Dr.h.c. Andreas VOßKUHLE, președintele Curții Constituționale a Republicii Federale Germania.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorități de jurisdicție constituțională.

Temele abordate în cadrul discuțiilor au fost, în principal: Cooperarea pe mai multe niveluri între Curțile Europene, Raportul dintre Curtea Constituțională și Guvern și Rolul și atribuțiile Curții în materia conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice. De asemenea, o temă importantă s-a referit la conexiunile dreptului european cu identitatea constituțională europeană.

Pe marginea acestor subiecte au fost prezentate decizii relevante ale ambelor curți constituționale, prilej ce a dat naștere unui dialog viu și intens cu referire la metodele de interpretare și argumentarea logico-juridică utilizate în exercitarea controlului de constituționalitate, forța deciziilor constituționale și impactul acestora în plan național, precum și la rolul esențial al instanței constituționale în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, a ordinii și  a statului de drept.

Întâlnirea a constituit un excelent prilej pentru consolidarea dialogului judecătorilor constituționali și a schimbului de opinii, într-un spirit de colegialitate și apreciere reciprocă.