20-21 iulie 2023

În perioada 20-21 iulie 2023, doamna judecător Laura–Iuliana SCÂNTEI, domnul judecător Gheorghe STAN și doamna magistrat-asistent Cristina TITIRIȘCĂ au reprezentat Curtea Constituțională a României (CCR) la lucrările celui de-al 28-lea Congres Mondial de Drept, care a avut loc la New York.

Congresul a fost organizat de Asociația Mondială a Juriștilor (World Jurist Association) și de Fundația Mondială de Drept (World Law Foundation) și, potrivit organizatorilor (https://wlc-nyc.com), a reunit profesioniști ai dreptului din peste 60 de țări, peste 200 de lideri mondiali, inclusiv șefi de stat și de autorități, judecători de instanțe supranaționale și naționale, cadre universitare, avocați, activiști ai drepturilor omului, în scopul identificării soluțiilor legale pentru menținerea și consolidarea democrației și a păcii (Peace through Law).

În deschiderea manifestării științifice au prezentat alocuțiuni domnul Javier CREMADES, președintele World Jurist Association, domnul Guillermo LASSO, președintele Republicii Ecuador, și doamna Susan KOHLMANN, președintele Baroului New York City. Lucrările au fost organizate pe tematici, în 53 de paneluri (https://wlc-nyc.com/program), dintre care patru au fost moderate de către domnul profesor Rainer Arnold (Universitatea din Regensburg, Germania), la invitația căruia a participat la congres delegația Curții Constituționale a României.

În cadrul panelului nr. 45 – Libertatea de exprimare în era digitală (Freedom of expression in the digital era), doamna judecător Laura–Iuliana SCÂNTEI a prezentat expozeul cu tema Echilibrul dintre securitatea cibernetică digitală și libertatea de exprimare (Balancing Digital Cyber Security and Freedom of Expression). Prezentarea doamnei judecător a vizat trei paliere: reglementarea internetului și a platformelor de rețele sociale; guvernanța datelor și securitatea cibernetică versus păstrarea libertății de exprimare pentru democrațiile consolidate; precum și rolul curților constituționale naționale în revizuirea legilor care afectează drepturile și libertățile fundamentale, fiind dată ca exemplu  Decizia CCR nr. 70 din 28 februarie 2023.

Panelul nr. 26 a avut ca tematică Universalitatea statului de drept (Universality of rule of law), iar, în cadrul acestuia, domnul judecător Gheorghe STAN a susținut prezentarea cu titlul Garanțiile statului de drept în România în era digitală, securitatea cibernetică și prelucrarea datelor cu caracter personal (Guarantees of the Rule of Law in Romania in the Digital Age, Cybersecurity and Processing of Personal Data). Amintind de jurisprudența recentă a instanței române de contencios constituțional (Decizia CCR nr.335 din 14 iunie 2023), domnul judecător a subliniat că statul de drept este obligat să garanteze drepturile fundamentale, în condițiile în care provocările erei digitale și riscurile de a afecta aceste drepturi sunt din ce în ce mai mari, iar mecanismele existente trebuie ajustate astfel încât să se adapteze noilor realități sociale, cu respectarea exigenţelor constituționale de reglementare normativă.

De asemenea, în prezentarea Inteligența artificială – amenințare la adresa statului de drept? Rolul curților constituționale în modelarea tehnologiilor emergente (Artificial intelligence – a threat to the rule of law? The role of constitutional courts in shaping emerging technologies)  din cadrul panelului nr.44 – Statul de drept, justiția constituțională și tehnologia (Rule of law, constitutional justice and tech), doamna magistrat-asistent Cristina TITIRIȘCĂ a arătat că, în condițiile în care tehnologiile emergente se dezvoltă din ce în ce mai mult și afectează viața de zi cu zi, provocarea pentru democrațiile constituționale este cum să se asigure că statul de drept are suficient spațiu pentru a proteja valorile constituționale tradiționale, pentru realizarea unui echilibru între domnia legii și „domnia tehnologiei”.

Ceremonia de închidere a Congresului Mondial de Drept, organizată la sediul Organizației Națiunilor Unite, s-a bucurat de participarea Majestății Sale, Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, precum și a doamnei Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, căreia i s-a acordat Premiul Mondial pentru Pace și Libertate (World Peace & Liberty Award 2023).