6 martie 2018

La data de 6 martie 2018, președintele Curții Constituționale a Federației Ruse, domnul Valery ZORKIN, a adresat președintelui Curții Constituționale a României, domnul Valer DORNEANU, invitația de a participa la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Constituția în epoca schimbării globale și obiectivele controlului de constituționalitate”, organizată de Curtea Constituțională a Federației Ruse, precum și la lucrările celui de-al VIII-lea Forum Juridic Internațional, în perioada 15-18 mai 2018, la Sankt-Petersburg.

Ca urmare, prin dispozițiile Hotărârii Plenului Curţii Constituţionale nr.6 din 29 martie 2018, a fost aprobată reprezentarea Curții Constituționale la aceste manifestări de către domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale a României, din delegație urmând a face parte și un magistrat-asistent.

În cadrul Conferinței internaționale, din data de 15 mai 2018, președintele Curții Constituționale a susținut lucrarea cu tema “Impactul globalizării asupra controlului de constituționalitate în România.”

Manifestările s-au bucurat de reprezentarea a 40 de curți constituționale, de prezența președinților, vice-președinților și judecătorilor de curți constituționale, curți supreme, ai altor instanțe jurisdicționale și organisme internaționale din Europa, Africa, Asia și America de Sud, printre care îi enumerăm pe: Președintele Curții Constituționale a Federației Ruse, Președintele Curții Supreme a Austriei, Președintele Curții Federale Administrative a Elveției, Președintele Curții Constituționale a Republicii Serbia, Președintele Tribunalului Suprem al Principatului Monaco, Președintele Curții Constituționale a Ungariei, Președintele Curții Constituționale a Republicii Bulgaria, Președintele Curții Supreme a Israelului, Președintele Curții Constituționale a Marocului,  Președintele Curții Constituționale a Republicii Azerbaidjan,  Președintele Curții constituționale a Republicii Albania, Președintele Curții Constituționale a Republicii Macedonia, Președintele Curții Constituționale a Republicii Armenia, Vice-președintele Curții Supreme Federale a Braziliei.

Aceste evenimente au constituit un bun prilej de consolidare a bunelor relații bilaterale și multilaterale pe care Curtea Constituțională a României le menține cu celelalte autorități de jurisdicție constituțională din lume, prin prisma apartenenței la Asociația Curților Constituționale care utilizează parțial limba Franceză (ACCPUF), Conferința Curților Constituționale Europene, precum și  Conferința Mondială privind justiția constituțională.

De asemenea, la lucrări au participat: Președintele Comitetului pentru drepturi economice, sociale și culturale  al Națiunilor Unite, Directorul general al Direcției generale a Drepturilor Omului și Statului de drept a Consiliului Europei, Vice-președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Secretarul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei.

La celelalte manifestări desfășurate în cadrul celui de-al VIII-lea Forum Juridic Internațional au participat reprezentanți ai societății științifice din peste 60 de state, iar temele dezbătute au fost legate de cele mai importante probleme juridice actuale, cum ar fi:  Viitorul profesiei juridice; Standardele profesionale și educaționale în domeniul dreptului,  protecția datelor personale – beneficiu sau povară?;  Tendințe actuale în dezvoltarea practicii judiciare privind corelația dintre dreptul internațional și cel național; Probleme  legale ale migrației internaționale; Tendințe moderne ale dezvoltării practicilor judiciare în domeniul acordurilor amiabile și a altor proceduri de conciliere, ș.a.

Informații privind agenda evenimentelor desfășurate, lista participanților precum și sesiunile de lucru se regăsesc pe site-ul dedicat manifestării, la adresa: https://spblegalforum.ru/en/.