Alocuțiunea președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, cu ocazia participării la evenimentul organizat de Banca Națională a României de lansare a emisiunii numismatice dedicate celebrării Centenarului Constituției din 1923

Mulțumesc domnului Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, și conducerii acestei instituții importante și fundamentale din arhitectura statului român, pentru invitația onorantă de a participa, din partea Curții Constituționale a României, la acest eveniment. Este împreună cu noi, astăzi, și colega mea doamna judecător Laura-Iuliana Scântei.

Cu acest prilej special, doresc să remarc și să apreciez în același timp cooperarea și solidaritatea instituțiilor fundamentale și ale autorităților importante în statul român, în ceea ce privește marcarea unor momente și valori de referință din istoria și din momentele de conștiință ale poporului român, preocuparea constantă din partea acestor instituții de a sublinia semnificația lor deosebită pentru existența, continuitatea și dăinuirea identității noastre naționale între alte națiuni ale lumii civilizate.

De acest fapt remarcabil –  de cooperare și solidaritate între instituții  – s-a bucurat și evenimentul de celebrare a Constituției din 1923, organizat în data de 27 martie 2023, de către Curtea Constituțională a României, în Sala de Plen a Senatului, unde au fost prezenți Președintele României, domnul Klaus Werner IOHANNIS, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte DANIEL, președinta ad interim a Senatului, doamna Alina Ștefania GORGHIU, președintele Camerei Deputaților, domnul Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministrul României, domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Corina-Alina CORBU, președintele Curții de Conturi, domnul Mihai BUSUIOC, miniștrii, reprezentanți ai Băncii Naționale și alți reprezentanți importanți ai instituțiilor noastre publice, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, domnul Koen LENAERTS, președinta Comisiei de la Veneția, doamna Claire Bazy MALAURIE, președinta Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Domnica MANOLE, președintele Asociației Curților Constituționale Francofone, domnul Mamadou Badio CAMARA, și domnul prof.dr.h.c. Rainer ARNOLD, de la Universitatea din Regensburg (Germania). Au fost prezenți la această manifestare aniversară și personalități ale vieții juridice românești, europene și internaționale.

Cu prilejul revederii de astăzi, le mulțumesc încă o dată, pentru interesul și sprijinul real acordat la realizarea acestui eveniment. Am simțit, așa cum spuneam, că solidaritatea și cooperarea l-au transformat într-o sărbătoare a Constituției și a constituționalismului românesc.

Iată că, astăzi, suntem prezenți la Banca Națională a României la un alt moment remarcabil referitor la aniversarea Centenarului Documentului istoric, de o excepțională importanță națională, Constituția din 1923, act întemeietor al statalității, unității și identității noastre naționale.

Îl felicit pe domnul academician Mugur Isărescu, guvernatorul României, și pe colegii domniei sale pentru organizarea acestei reuniuni aniversare. Îi felicităm pentru inițiativa de a fi emis cele două monede jubiliare, de omagiere, dar și de statornicire în conștiința istorică românească actuală a împlinirii unui secol de la adoptarea Constituției României Întregite din 1923.

În același Act fundamental au fost consacrate la rang constituțional: caracterul național al statului, limba română, ca limbă oficială a statului român, introducerea controlului judecătoresc de constituționalitate a legilor – România fiind unul dintre puținele state din Europa care implementa acest tip de control ce prefigura exigențele actuale ale statului de drept și ale democrației constituționale -, înființarea contenciosului administrativ, principiul separației puterilor, au fost recunoscute drepturile civile pentru femei și s-au garantat libertatea presei, a întrunirilor, drepturile, libertățile și egalitatea în fața legii, inclusiv a minorităților naționale, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau religie, Biserica creștină și greco-catolică au fost recunoscute ca biserici românești.

În ceea ce îi privește pe înaintașii noștri, cărora le aducem astăzi, un omagiu pentru contribuția lor la edificarea monumentului Constituției din 1923, putem afirma că, privind în acea perioadă glorioasă a României, vom regăsi personalități rămase în cronica luminoasă a trecutului:

Regele Ferdinand, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, Constantin C. Dissescu, Vespasian Pella, Dimitrie Ioanițescu, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Alexandru-Dimitrie Xenopol, Mircea Djuvara, Virgil Madgearu.

De altfel, Banca Națională a României trebuie felicitată și pentru că – independent de faptul că este o instituție-pilon, de susținere a politicilor monetare, sănătoase și a economiei naționale – Banca Națională s-a dedicat de mai multă vreme și unor activități de restituire și promovare a tradițiilor noastre istorice, a unor înfăptuiri de referință și a unor personalități culturale și științifice care au contribuit, prin creația și eforturile lor de valoare, la întemeierea și dezvoltarea statului și societății românești. Este un merit incontestabil și un mecenat inteligent al Băncii Noastre Naționale concretizat în realizarea unor monede distinctive de celebrare, jubiliare și a altor forme de promovare, materiale documentare, cărți, albume, expoziții, etc.

Prin toate aceste acțiuni și realizări putem spune că Banca Națională, în respectul tradițiilor și științei românești, a devenit o veritabilă păstrătoare, o depozitară a valorilor acestor tradiții, tezaurizând astfel atât valori materiale, cât și valori cultural-spirituale și științifice ale poporului român.

În încheiere, vreau să transmit conducerii Băncii Naționale a României, instituție prestigioasă a statului român, din partea mea și a Curții Constituționale felicitări pentru tot ceea ce întreprinde și multe succese în bogata și complexa ei activitate.

Vă mulțumesc!