ANUNȚ privind accesul părților la dosarul electronic începând cu 01.09.2021

În scopul creșterii calității actului de justiție constituțională și pentru eficientizarea activității, Plenul Curții Constituționale a hotărât ca, începând cu data de 1 septembrie 2021, procedura de înștiințare a părților din cauzele de pe rolul Curții Constituționale privind soluționarea excepției de neconstituționalitate să se facă după cum urmează:

1. înștiințarea autorilor excepției de neconstituționalitate – prin citare;

2. înștiințarea părților, altele decât autorii excepției de neconstituționalitate – prin afișarea pe pagina de internet a Curții Constituționale a termenelor de judecată stabilite în dosarele Curții.

În aplicarea noii proceduri, părțile și reprezentanții acestora au acces la dosarele electronice ale Curții Constituționale prin crearea unui cont de utilizator, care poate fi accesat pe baza unei adrese de e-mail și a unei parole. Pagina aferentă se găsește aici http://ccrsearch.ccr.ro:8181/

Instrucțiuni detaliate privind pașii de urmat pentru crearea contului de utilizator se găsesc aici: http://ccrsearch.ccr.ro:8181/content/docs/Instructiuni.pdf