DECIZIA nr.729 din 13 decembrie 2023

referitoare la obiecţia de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea anexei nr.2.11. la Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare