Comunicat de presă, 15 septembrie 2020

Cu privire la cauzele înscrise în lista de ședință de astăzi, 15 septembrie 2020, Curtea Constituțională a dispus amânarea dezbaterilor, respectiv a pronunțărilor, pentru data de 16 septembrie 2020.

 

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale