Comunicat de presa, 30 septembrie 2020

A. În ziua de 30 septembrie 2020, Plenul Curții Constituționale a pronunțat următoarele decizii de admitere:

–  În cadrul controlului anterior promulgării:

Cu unanimitate de voturi,

  1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curțe de Casație și Justiție și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului;
  2. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) – Kubekhaza (Ungaria);
  3. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională Legea pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
  4. A admis obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor două sesizări cu același obiect, formulate de Președintele României și, respectiv, de Guvernul României) și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București;
  5. A admis obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor două sesizări cu același obiect, formulate de Președintele României și, respectiv, de Guvernul României) și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina;
  6. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.I din Legea pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic.

 Deciziile sunt definitive și general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

– În cadrul controlului posterior promulgării:

Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.23 alin.(3) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și a constatat că sintagma „nu sunt supuse executării silite prin poprire” este neconstituțională.

Dispozițiile art.23 alin.(3) au următorul cuprins: „(3) Subvenţiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectaţiune specială şi nu sunt supuse executării silite prin poprire.”.

Cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate  a dispozițiilor art.25 alin.(1) lit.v), w) și y) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoria Sectorului 1 București.

B. În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că sunt constituționale, în raport cu criticile formulate, dispozițiile art.I pct.1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României.

*

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

C. Cu privire la :

– Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult, obiecție formulată de 51 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Uniunea Salvați România, Uniunii Democrat Maghiară din România, Partidului Național Liberal, Grupului minorităților, precum și de deputați neafiliați,

Curtea Constituțională a amânat dezbaterile pentru data de 28 octombrie 2020.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, obiecții formulate de Avocatul Poporului și, respectiv, de Înalta Curte de Casație și Justiție,

Curtea Constituțională a amânat deschiderea deliberărilor pentru data de 4 noiembrie 2020.

Amânarea cauzelor a fost dispusă întrucât instanța constituțională așteaptă transmiterea punctelor de vedere ale președinților celor două Camere ale Parlamentului, solicitate în temeiul art.16 alin.(2) și art.17 din Legea nr.47/1992, precum și a informațiilor solicitate mai multor autorități publice în temeiul art.77 din Legea nr.47/1992.

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educației naționale nr.1/2011, obiecție formulată de Președintele României,

Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru data de 28 octombrie 2020.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 30 septembrie 2020.pdf