COMUNICAT DE PRESĂ, 17 noiembrie 2022

În ședința din 17 noiembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art.1 alin.( 1 ) din această lege.

În esență, Curtea a reținut că sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr.8/2006, precum și din cuprinsul art.1 alin.(1) din această lege are un caracter discriminatoriu, contrar prevederilor art.16 alin.(1) din Constituție, întrucât legea condiționa acordarea indemnizației de apartenența la sistemul public de pensii. Or, ea trebuie acordată indiferent de sistemul public de pensii din care provine asiguratul.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă,17 noiembrie 2022