Mesajul președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie

Întreaga omenire își afirmă de Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie – angajamentul ferm de a combate antisemitismul și rasismul. Este momentul de a ne aminti de crimele împotriva umanității comise în trecut, dar și de a acționa permanent pentru a elibera societatea de ură, discriminare și violență.

Manifestări ale antisemitismului, care au generat Holocaustul, există în lume și astăzi. Trebuie să acționăm conștient în fiecare zi și în tot ceea ce întreprindem pentru a ne asigura că nu sunt încălcate drepturile și demnitatea umană a oricărei minorități prin excludere, ură sau indiferență. La aproape opt decenii de la eliberarea lagărului de concentrare și de exterminare Auschwitz-Birkenau, veritabilă groapă a iadului, nimeni nu poate și nu trebuie să uite degradarea în care unii oameni au fost dominați de himerice dorințe de acaparare totalitară a puterii și a supunerii semenilor lor.

Popoarelor le revine responsabilitatea de a nu oculta figurile sinistre ale istoriei lor, ale căror vinovății și ferocitate trebuie să le denunțe în fața generațiilor prezente și viitoare și să susțină, cu toate energiile lor, soluțiile apte să descurajeze orice reiterare a unor ideologii și acțiuni aventuriste incompatibile cu civilizația și umanismul societăților.

Comemorarea Holocaustului este pentru întreaga omenire o dureroasă aducere aminte despre fantasmele întunecate ale minții omenești și despre exacerbarea paranoică a puterii și tiraniei, atunci când societățile și mecanismele democrației nu pot garanta asigurarea libertății și drepturilor omului. Respectarea acestor valori este linia implacabilă peste care nu poate trece nicio putere care se crede îndreptățită prin legitimitatea sa formală ori printr-o pretinsă superioritate mesianică de a dispune, după bunul plac, de indivizii umani, indiferent de statutul și identitatea etnică și religioasă a acestora.

Fenomenul Holocaustului reprezintă o mărturie neagră a inumanității omului, a decăderii sale și încălcarea atributului intrinsec al demnității umane, care, în numele purității rasiale și a unei pretinse superiorități de rasă, a potențat ororile  conflagrațiilor mondiale în care au pierit milioane de oameni și au fost distruse ireversibil bunuri materiale și spirituale valoroase.

Această imaginație terifiant-maladivă a celor care au creat și organizat conștient și metodic, prin chinuri îngrozitoare, Holocaustul, ororile persecuției, prigoanei și suprimării unor exponenți ai unui străvechi popor pentru cultura și devenirea omenirii a fost asemănată cu Metamorfoza lui Kafka, care este o narațiune despre halucinantul Șoah – Holocaust.

Faptele pe care astăzi la rememorăm și le condamnăm – persecuția nazistă a evreilor – ne impun o atitudine de respect și sobrietate reverențioasă pentru toți cei  care și-au pierdut viața sau au fost lezați în demnitatea lor de către un regim politic criminal.

Holocaustul este un moment de indignare și de reflecție a întregii omeniri, un moment din care trebuie să desprindem învățămintele necesare, în care omul să fie considerat prin el însuși o valoare absolută.