26 septembrie 2023

Președintele Curții Constituționale a României (CCR), domnul Marian ENACHE, a primit marți, 26 septembrie 2023, vizita delegației Comisiei pentru Constituție și Lege a Congresului Național al Reprezentanților Poporului Chinez, condusă de președinte, doamna XIN Chunying.

Din delegația chineză au făcut parte dna. LI Yuping și dl. GAO Zicheng, membri ai Comisiei pentru Constituție și Lege a Congresului Național al Reprezentanților Poporului Chinez, iar din partea Comitetului Permanent al Congresului Național al Reprezentanților Poporului Chinez – dna. LI Chunli, director-general adjunct al Direcției administrative pentru afaceri legislative, dl. WANG Long, director adjunct la nivel de birou al Direcției administrative a Comisiei pentru afaceri legislative, dna. YU Shasha, secretară din Direcția administrativă a Comisiei pentru afaceri legislative. Ambasada Chinei la București a fost reprezentată de dna. HUA Yafang, Însărcinatul de afaceri Ad-Interim, și dl. QIAO Junjie, secretar III.

De asemenea, din partea Curții Constituționale a României, au fost prezenți dl. BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, dna. Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent, și dna. Mădălina VERMAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol.

Întrevederea a decurs într–o atmosferă constructivă, iar cele două părți au dialogat într-un cadru cordial.

În debutul intervenției, domnul președinte Marian ENACHE a prezentat succint evoluția constituțională din România, ca stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, procedura de numire a judecătorilor constituționali, atribuțiile și efectele deciziilor Curții Constituționale.  De asemenea, a subliniat că România are o tradiție serioasă în ceea ce privește constituționalismul și cultura constituțională, precum și că, prin revizuirea din 2003, a Constituției din 1991, s-au reglementat dispoziții noi privind integrarea euro-atlantică a țării.

Președintele CCR arătat în continuare că valorile universale ale Constituției trebuie să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor popoarelor lumii, indiferent de regimurile politice existente, și să delegitimeze tentativele care să afecteze sau să încalce ordinea constituțională a fiecărui stat. Aceste valori universale de tip constituțional, care au în centrul lor dreptul și libertățile fundamentale ale oamenilor, trebuie să asigure în ultimă instanță echilibrul național – internațional, pacea și bunăstarea popoarelor.

Domnul Marian Enache a menționat diferența între cele două sisteme constituționale, respectiv controlul jurisdicțional exercitat printr-un organ special și specializat, situat în afara perimetrului celor trei puteri în stat, caracteristic României și modelului european, pe de o parte, și un control de constituționalitate politic exercitat de către o comisie instituită la nivel parlamentar, pe de altă parte, precizând că modelul de constituționalism este opțiunea politică a fiecărui stat.

Președintele CCR a evidențiat faptul că justiția constituțională este condiție indispensabilă a statului de drept în orice democrație și că fiecare curte constituțională este o curte de drepturi și libertăți, acestea fiind nucleul statului de drept.

La rândul său, doamna XIN Chunying a precizat că este prima sa întâlnire în străinătate de la alegerea sa în funcție și că, în China, nu există o curte distinctă așa cum este în România, motiv pentru care Comisia pentru Constituție și Lege este un organ foarte important în aplicarea și promovarea Constituției. Potrivit prezentării acesteia, Constituția în vigoare din China a fost adoptată în anul 1982 și a fost modificată de cinci ori, după modelul american, prin proiecte de amendamente, numărul acestora fiind de 52 până în prezent.

Doamna XIN Chunying a explicat că s-a ales acest sistem cu proiecte de amendamente având în vedere că un rol important al Constituției este de a fi predictibilă și că societatea  trebuie să vadă stabilitatea acestui model al Chinei. În acest sens, a arătat că prin Constituția din 1982 s-a facilitat trecerea Chinei la economia de piață.